Wonen voor iedereen

woningenvrijdag 13 oktober 2017 13:43

De woningmarkt trekt aan, en de vraag in de Randstad is inmiddels alweer vele malen groter dan het aanbod. Toch constateren wij als ChristenUnie-SGP dat de markt niet aan iedereen biedt wat hij nodig heeft. Leegstaande kantoorpanden zijn er nog steeds te vinden.

Woonruimtes voor kleine huishoudens zijn er onvoldoende. Ouderen zoeken appartementen zodat zij ook als zij iets minder mobiel zijn toch zelfstandig te kunnen blijven wonen. Maar het aanbod hiervan is beperkt. Ook nieuwe woonvormen, zoals tiny houses of flexibel te bestemmen ruimtes, krijgen maar beperkt aandacht.

De ChristenUnie-SGP vindt dat we ervoor moeten zorgen dat de regels verandering en flexibel gebruik van de functie van gebouwen niet moet hinderen. Wanneer er nieuw gebouwd wordt moet goed gekeken worden naar nieuwe woonwensen en –vormen. Want wie bouwt naar dat wat nodig en gewild is, zorgt voor woningaanbod dat ook toekomstbestendig is. De ChristenUnie-SGP vindt dat de provincie in de Omgevingsvisie hiermee rekening moet houden en heeft dit ook met een motie kenbaar gemaakt aan GS.

Marijke Terlouw