"Teveel provinciaal geld naar asfalt en nieuwe wegen"

kaartje Duinpolderwegmaandag 06 november 2017 12:44

Meer dan helft Provinciale Begroting naar het Programma Bereikbaarheid. Naar Groen en Natuur gaat een kleine 20 procent. Ruimte, Economie, Milieu, Duurzaamheid, Cultuur en Water moeten het met de rest doen. Maar is deze verdeling van middelen wel in overeenstemming met waar onze prioriteiten zouden moeten liggen?

Schieten onze inwoners meer op met een weg door de Bollenstreek, of met een voortvarende en ambitieuze aanpak van klimaatverandering? Hebben onze inwoners meer aan experimenten met zelfrijdende auto’s of aan glasvezel in de hele provincie? Draagt een weg dwars door het open gebied bij Krommenie meer bij aan een goede toekomst dan natuurinclusieve landbouw?

Als we naar de uitgaven van de provincie kijken, dan is duidelijk waar de prioriteiten liggen. De ChristenUnie-SGP zou die prioriteiten anders leggen: meer aandacht, geld en ambitie voor:

  • energietransitie

  • de noodzakelijk transitie in de landbouw

  • voor het versterken van de natuur

  • voor het versterken van het platteland

Tel daarbij op dat de provincie ieder jaar veel geld overhoudt; in 2016 was het bedrag dat de provincie overhield maar liefst 100 miljoen euro en in 2015 was dat ruim 55 miljoen euro. Opvallend daarbij was dat ten aanzien van Bereikbaarheid wel alle beschikbare middelen zijn ingezet, maar dat op het gebied van Milieu procentueel het meeste geld is overgehouden. Of dat wel of geen toeval is, kunnen we als ChristenUnie-SGP fractie niet beoordelen, maar wij zijn wel van mening dat het anders moet. Geen kortzichtige blik op meer asfalt, maar visie op de lange termijn en wat echt belangrijk is voor onze mooie provincie.