Vinger aan de pols bij CO2 uitstoot

ijsbergmaandag 13 november 2017 16:40

Provinciaal is er de CO2-monitor voor Noord-Holland, maar deze stopt na deze Statenperiode in 2019. Voor de ChristenUnie-SGP onbegrijpelijk en daarom werd een motie ingediend om deze monitor te behouden tot tenminste 2050, om de vinger aan de pols te houden hoe wij als provincie op koers liggen om de klimaatdoelstellingen te halen.

Klimaatverandering trekt zich niets aan van Statenperioden en daarom is het ook vreemd dat we alleen in deze periode monitoren wat er gebeurt. Er zijn nationale en internationale afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord en het is daarom van belang om regelmatig te monitoren hoe we ervoor staan. De CO2 monitor biedt niet alleen inzicht in de actuele stand van zaken, maar door de regelmatige rapporten staat het ook veelvuldig op de agenda met als gevolg dat het steeds meer tussen de oren van iedereen komt te zitten. Het is een urgent probleem en verdient dan ook voortdurend aandacht. 

De motie die Statenlid Michel Klein daarover indiende, kreeg brede steun in Provinciale Staten Noord-Holland. De volledige motie kunt u hier lezen.