Stel paal en perk aan overlast en vervuiling Schiphol

Schipholmaandag 13 november 2017 17:07

Bij het behandelen van de Omgevingsvisie heeft de ChristenUnie-SPG een motie ingediend waarin paal en wordt gesteld aan de toename van de overlast die door Schiphol wordt veroorzaakt. Lawaai, vervuiling en uitstoot van het vliegverkeer mogen in ieder geval niet verder toenemen, maar nemen liever nog af.

Schiphol blijft maar groeien en inmiddels worden allerlei scenario's uit de kast gehaald om vluchtbewegingen te verplaatsen of worden allerlei creatieve oplossingen bedacht door de vervuiling en lawaai niet langer te meten, maar te berekenen. En de uitkomsten van de berekeningen blijken veel gunstiger dan de daadwerkelijke metingen. Creatief, maar het doet geen recht aan de overlast die omwonenden ondervinden en het doet geen recht aan natuur en milieu. 

Om hier paal en perk aan te stellen heeft Michel Klein namens de ChristenUnie-SGP een motie ingediend, waarin groei van Schiphol alleen mogelijk is als de nadelige effecten ook daadwerkelijk teruggedrongen worden. Om meer druk te zetten op de ontwikkeling van stillere en schonere vliegtuigen en het terugdringen van de CO2 uitstoot willen wij alleen groei van Schiphol zonder dat overlast of uitstoot toeneemt.

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op maandag 13 november bleek de motie op breed draagvlak te kunnen rekenen en daarmee is een goede stap gezet om de hinder van Schiphol niet verder te laten groeien. 

De volledige tekst van de motie kunt u hier lezen.