"Laat eenzijdige focus op groei los"

Provinciehuismaandag 18 december 2017 13:57

Het Koersdocument stelt grote ambities rondom klimaatverandering en versterking van natuur en biodiversiteit. Tegelijkertijd wordt in het document gesteld dat dit in balans moet zijn met economisch groei. Maar de vraag is of dit kan.

De impliciete veronderstelling is de zogenaamde “ontkoppeling tussen economische ontwikkeling en CO2 uitstoot”. Met andere woorden: dat het mogelijk is dat de economische ontwikkeling verder toeneemt terwijl de CO2 uitstoot afneemt. Dat klinkt mooi, maar het is de vraag of deze ontkoppeling kan; in beginsel zijn deze twee uitgangspunten tegenstrijdig. Meer productie betekent immers ook meer vervoer en dat geldt voor veel sectoren. Of het kan, is daarom allerminst zeker. Wat wel zeker is, is het feit dat we hiervan in de praktijk nauwelijks resultaat zien. 

Economische activiteit is natuurlijk onontbeerlijk voor welzijn en welvaart, maar het is de vraag of groei daar ook altijd voor nodig is. Het hoeft niet altijd meer, sneller, duurder en beter om een goed bestaan te kunnen leiden. Het gaat om een eerlijke beloning voor eerlijke arbeid in een gezonde en vitale omgeving. Groei op zich is voor de ChristenUnie-SGP dan ook geen voorwaarde, maar wat wel belangrijk is, is dat de economische ontwikkelingen ook op lange termijn houdbaar zijn. Daarom heeft de ChristenUnie-SGP samen met de PvdD, GL en de SP een amendement in om het document op deze punten iets aan te passen.

Het amendement kunt u hier downloaden.