GS erkent: klimaat steeds belangrijker in mobiliteitsvraagstukken

Sloterdijkmaandag 18 december 2017 14:31

In Koers NH 2050 staat ten aanzien van vervoer dat individuele keuzevrijheid het uitgangspunt is. Op zich een loffelijk streven, maar wat gaan we doen als de individuele keuzevrijheid onevenredig schade toebrengt aan andere belangrijke provinciale doelstellingen?

De ChristenUnie-SGP is van mening dat de inwoners en bedrijven van Noord-Holland zichzelf of hun producten effectief, veilig en efficiënt moeten kunnen verplaatsen, terwijl de negatieve gevolgen van de mobiliteit op klimaat, gezondheid, natuur en landschap verkleind worden. Dat kan betekenen dat niet overal alles mogelijk is. Soms zul je moeten kiezen zodat effectief, veilig en efficiënt vervoer gewaarborgd kan worden, maar dat er gewoon iets minder te kiezen valt omdat het aanbieden van volledige keuzevrijheid verregaande negatieve consequenties heeft. 

De provincie is aan zet om binnen deze kaders vervoer mogelijk te maken door zich in te zetten voor het versterken van mobiliteit opties die hieraan bijdragen, zoals goede OV verbindingen, uitstekende fietsinfrastructuur en technologische innovatie. Daarbij moet niet alleen de focus liggen op stedelijke gebieden, maar ook oog zijn voor het platteland en de bijzondere vervoersbehoeften die daarbij horen. 

Een meerderheid van Provinciale Staten schaarde zich achter ons amendement; alleen VVD, CDA en PVV stemden tegen.

Het amendement kunt u hier downloaden