60-100 miljoen extra nodig voor Pallas?

NRGdinsdag 19 december 2017 16:46

Uit een brief die door topambtenaren van de ministeries van Financiƫn, Economische Zaken, Infrastructuur & Milieu en Volksgezondheid, Welzijn & Sport is verstuurd naar de informateur gestuurd is, blijkt dat er voor het realiseren van Pallas 60-100 miljoen euro extra geld van de overheid noodzakelijk is.

Een zorgelijk bericht dat alle alarmbellen doet rinkelen. Een sluitende businesscase was immers een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van Pallas en als nu zou blijken dat de businesscase lang niet sluit, maar er aanvullend geld nodig is van de overheid, ontstaat er een nieuwe situatie. 

De ChristenUnie-SGP heeft daarom de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld:

  1. Heeft het college kennisgenomen van het artikel?
  2. Heeft het college kennisgenomen van de inhoud van de brief vanuit de vier betrokken ministeries?
  3. Is het college ervan op de hoogte dat er 60-100 miljoen publiek geld nodig zou zijn?
  4. Zo ja, sedert wanneer is het college hiervan op de hoogte? Zo nee, wat betekent dit voor de contacten met Pallas en het ministerie?
  5. Wat zijn de gevolgen van de inhoud van de brief voor de businesscase van Pallas?
  6. Wat betekent dit voor de volgende tranche aan provinciaal geld voor Pallas?
  7. Deelt GS de opvatting dat het additionele publieke geld onvermijdelijk is?
  8. Kan GS op korte termijn PS volledig informeren over de ontwikkeling van de businesscase en de consequenties voor de provincie?

Hier kunt u de stukken raadplegen, waarbij de brief van de topambtenaren boven tafel is gekregen door het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie, Laka.

Brief topambtenaren ministeries

Schriftelijke vragen