Maak werk van woningbouw!

woningenmaandag 12 februari 2018 15:18

De ChristenUnie-SGP is blij met het "Uitvoeringsprogramma binnenstedelijk bouwen en versnellen woningbouw". Eindelijk ligt er een pakket concrete maatregelen om de wachtlijsten aan te pakken.

Met deze aanpak kunnen we hopelijk een grote slag slaan met het vergroten van de woningvoorraad in de Metropool Regio Amsterdam binnen de bestaande plancapacitieit. Het is goed dat we niet grijpen naar de gemakkelijke oplossing van nieuwe bouwlocaties in het groen. Het is veel beter dat we ons gaan inzetten om de moeilijke problemen op te lossen binnen bestaande plancapaciteit. 

Ook kan de ChristenUnie-SGP zich vinden in de inspanningen om projecten te versnellen. De wachtlijsten voor woningen zijn veel te lang en blijven al sinds jaar en dag veel te lang. Het wordt tijd dat daar iets aan wordt gedaan en met dit pakket concrete maatregelen hebben wij goede hoop dat er op korte termijn resultaten geboekt worden. In ieder geval kijken wij nu alvast reikhalzend uit naar de resultaten van de eerste evaluatie. 

De ChristenUnie-SGP vindt dat we wel verder moeten kijken dan alleen naar de Metropool Regio Amsterdam; Noord-Holland is groter dan Amsterdam en ook Noord-Holland Noord heeft te kampen met behoorlijke wachtlijsten voor bepaalde typen woningen. De ChristenUnie-SGP wil dan ook de flexibele schil met haar specifieke expertiser ook graag inzetten om ook hier mee te werken aan oplossingen.

Resumerend is het Uitvoeringsprogramma een uitstekend voorstel waar we graag mee instemmen.