Hart voor toekomstbestendige landbouw!

cuagrarmaandag 23 april 2018 15:28

In de Provinciale Ruimtelijke Verordening heeft het college van Gedeputeerde Staten gekozen om de koppeling tussen schaalvergroting en versterking duurzaamheid weg te halen zonder alternatieve maatregelen om landbouw toekomstgericht te maken. En dat terwijl we juist volop aan het kijken zijn hoe we ervoor kunnen zorgen dat agrariƫrs nu en in de toekomst een gezond bedrijf kunnen runnen.

Terwijl het debat over de Omgevingsvisie nog volop gaande is, wordt deze wijziging nu voorgesteld zonder dat er enige urgentie is en dat bevreemt de ChristenUnie-SGP. De vraag aan het college van GS was dan ook waarom wordt voorgesteld om het verschil tussen grootschalige en kleinschalige landbouw op te heffen. Helaas heeft de gedeputeerde deze vraag niet beantwoord, behalve een verwijzing naar het coalitieakkoord, waarin wordt gesteld dat diversiteit van landbouw goed is voor het landschap en de inwoners. Die laatste gedachte onderschrijven wij, maar niet het loslaten van maatregelen om de landbouw toekomstbestendig te maken. 

Een tweede punt is dat in de huidige PRV staat dat uitbreiding slechts "mag plaatsvinden als er voldaan is aan de wettelijke milieu- en dierenwelzijnseisen (lid 4a)". De ChristenUnie-SGP onderschrijft die stelling en dat is ook de richting die we hebben uitgesproken in de Koers 2050, het werkdocument dat de voorloper is van de Omgevingsvisie.

Het loslaten van deze criteria is dan ook niet aan te raden. Juist de koppeling tussen schaalvergroting en toekomstbestendig maken is een belangrijk principe voor een groot deel van de Staten. En dat is ook terecht, want zonder visie hoe je op de lange termijn de agrarische sector gezond kunt houden, is wat nu voorligt een schoolvoorbeeld van oogkleppenbeleid. 

« Terug