Vraagtekens bij beschikbare capaciteit woningbouw Noord-Holland

woningendinsdag 22 mei 2018 12:00

De ChristenUnie-SGP en het CDA willen opheldering van het provinciebestuur over de beschikbare plannen voor woningbouw. De plannen die worden getoond op een door de provincie ontwikkelde kaart zijn mogelijk veel te optimistisch ingeschat. Locaties waar volgens de kaart zo gebouwd zou kunnen worden blijken woningbouwplannen te bevatten die op basis van provinciale regelgeving niet uitgevoerd kunnen worden, constateerden deze partijen.

"Hoe kan het dat binnen de opgegeven provinciale plancapaciteit woningbouwplannen zijn opgenomen waarvan de huidige provinciale regels woningbouw verbieden?" vraagt ChristenUnie-SGP Statenlid Michel Klein zich af. Zo heeft Schagerbrug volgens de provinciale kaart ruimte voor de bouw van 40 nieuwe woningen die in 2018-2019 gerealiseerd kunnen worden. Hetzelfde gebied wordt volgens provinciale regelgeving echter aangemerkt als weidevogelleefgebied waar niet gebouwd mag worden.

CDA Statenlid Dennis Heijnen: "In Noord-Holland is grote vraag naar nieuw woningen. De beschikbare capaciteit daarvoor is net voldoende. Wij willen weten voor welke woningbouwplannen mogelijk nog meer beperkende regels gelden en wat de daadwerkelijke plancapaciteit is waarvoor provinciale regels geen belemmeringen vormen. Mocht blijken dat er onvoldoende plancapaciteit is moeten Provinciale Staten daarop kunnen bijsturen."

De ChristenUnie-SGP en het CDA hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. Deze vragen worden binnen 30 dagen beantwoord.