ChristenUnie-SGP: dag gratis bus na stakingen openbaar vervoer

Michel met busmaandag 09 juli 2018 10:27

De ChristenUnie-SGP in de provincie Noord-Holland wil dat de bussen in de provincie een dag gratis rijden om na de stakingsdagen iets terug te doen voor de gedupeerde reizigers.

Zondagavond werd bekend dat er een akkoord is bereikt tussen werkgevers en werknemers in het streekvervoer. Daarmee zijn verdere stakingen opgeschort. Volgens de ChristenUnie-SGP is dit goed nieuws voor buschauffeurs en reizigers.

Statenlid Michel Klein hierover in de vergadering van Provinciale Staten op maandag 9 juli:

Meneer de voorzitter, collega’s, het zal u niet ontgaan zijn dat de chauffeurs in het streekvervoer de afgelopen maanden actie hebben gevoerd voor verbetering van de werkomstandigheden. Dat is hun goed recht, en wanneer we de verhalen over de hoge werkdruk horen, realiseren we ons dat het geen overbodige luxe was. Gelukkig is er inmiddels een principeakkoord bereikt tussen werkgevers en werknemers waarin afspraken zijn gemaakt over vermindering van de werkdruk en verhoging van het salaris, en wij hopen dat dit de werkomstandigheden voor chauffeurs voldoende verbetert.

Vanwege de stakingen heeft in Noord-Holland het streekvervoer op 26 mei en 7 juni gedeeltelijk en op 27, 28 en 29 juni grotendeels heeft stilgelegen. Vele reizigers, waaronder veel scholieren en studenten in toetsperiodes, daar hinder van hebben ondervonden. De provincie is opdrachtgever is voor het streekvervoer en er zijn in de OV concessies afspraken gemaakt over boetes bij te hoge rituitval.

Wij denken dat het sympathiek zou zijn als de provincie iets terug doet voor gedupeerde reizigers. Het zou goed zijn om inwoners nu een keer een extra positieve ervaring met het Noord-Hollandse busvervoer te geven. Wij hebben daarom het volgende voorstel: laten wij alle mensen de mogelijkheid geven om één dag gratis met de bus te reizen. En, omdat de provincie de op te eisen boetes kan inzetten ter financiering van een actie, hoeft dit ons niets extra’s te kosten.

Om het college van Gedeputeerde Staten te bewegen de gesprekken met de vervoerders aan te gaan, heeft Michel Klein in de vergadering van Provinciale Staten op maandag 9 juli samen met GroenLinks een motie ingediend met de volgende strekking:

verzoeken GS:

  • in overleg met de Noord-Hollandse busvervoerders een compensatie-actie te organiseren, zoals bijvoorbeeld een dag gratis busvervoer in Noord-Holland;
  • deze actie te communiceren aan de inwoners en te financieren vanuit de op te eisen boetes vanwege de stakingen;

De volledige motie kunt u hier downloaden.