Kerkentour

Bavo Haarlemwoensdag 07 januari 2015 17:12

Een aantal kandidaten voor de Provinciale Staten van de ChristenUnie-SGP houden dit voorjaar een tour langs verschillende kerken. Regelmatig bezoeken ze op zondag een kerk of gemeente in de eigen regio om zich te laten inspireren en te horen wat er leeft in de verschillende regio’s van Noord-Holland.

Lijsttrekker Michel Klein: “Veel mensen in Noord-Holland zetten zich in voor de samenleving, en velen daarvan worden geïnspireerd door hun geloof. Onderzoek heeft aangetoond dat kerkmensen vaak actief zijn in het vrijwilligerswerk. Ook de kandidaten van de ChristenUnie-SGP willen zich vanuit datzelfde geloof inzetten voor Noord-Holland. Door andere kerken te bezoeken worden we op een verassende manier geïnspireerd door Gods Woord, en kunnen we spreken met mensen die zich ook willen laten leiden door de boodschap van de Bijbel. Zo horen we wat er leeft in de samenleving en kunnen we geloof een stem geven!”

De bezoeken zullen plaatsvinden vanaf januari 2015. Met iedere (kerkelijke) gemeente wordt vooraf gesproken over de manier waarop het bezoek zal plaatsvinden. Verslagjes van de bezoeken zullen worden geplaatst op de website van de fractie van de ChristenUnie-SGP. Voor meer informatie of het aanmelden van een (kerkelijke) gemeente kunt u mailen naar kerkentour@noordholland.christenunie.nl