Gemeentelijke herindeling Gooi- en Vechtstreek

Logo Gooise Merenvrijdag 16 januari 2015 12:03

De bestuurlijke inrichting van de Gooi- en Vechtstreek leidt al jaren tot veel discussie. Ook maakt de ChristenUnie-SGP zich zorgen over de financiƫle risico's rond het KNSF terrein. Tijd voor kritsche vragen.

Inbreng in de commissievergadering van 12 januari 2015 door Frank Visser:

Voorzitter,

met de presentatie van de verdiepende studie over de bestuurlijke toekomst van de Gooi- en Vechtregio komt de ontknoping dichtbij. Het meest urgente probleem is inmiddels bijna opgelost nu Muiden per 1 januari 2016 als de Kamer akkoord gaat op zal gaan in de nieuwe gemeente Gooise Meren. Maar is er al duidelijkheid over de financiële risico’s van Muiden (KNSF terrein)? De potentiële risico's rondom dit project zijn het draagvlak voor de fusie tot Gooise Meren momenteel behoorlijk aan het ondergraven.

De ChristenUnie-SGP steunt het advies van de verkenners om Huizen, Blaricum, Laren en Eemnes intensiever te laten samenwerken. Dat hoeft echter niet perse uit te monden in een fusie over 3 of 4 jaar of zelfs een nog grotere nieuwe gemeente. Er zijn ook andere modellen dan fusie denkbaar. De BEL-gemeenten kennen al een ambtelijke fusie, het is relatief eenvoudig om Huizen hierbij te laten aansluiten. De optie van behoud van zelfstandigheid staat voor mijn fractie nog nadrukkelijk open. Wij vinden dat samenwerking van onderop moet komen. Juist door alle opties open te houden worden keuzes uit meer overtuiging genomen, en ja, dat kan dus ook een fusie zijn.

Dan Weesp en Wijdemeren. Die willen hun samenwerking voortzetten. Wijdemeren kijkt daarnaast nu voor de lange termijn naar Hilversum. Maar Weesp ziet dat niet zitten en wil juist de samenwerking met Stichtse Vecht intensiveren. Voorzitter, dat klinkt als een stel waarvan de een wel kinderen wil en de ander niet en daar lijkt mij wat relatietherapie nodig.

De ChristenUnie-SGP vindt de samenwerking met Stichtse Vecht juist waardevol. Deze moet een kans krijgen en niet belemmerd worden door een fusiedrift naar een Gooistad en de locatie van de provinciegrens. De argumenten om niet verder te gaan met de samenwerking met Stichtse Vecht zijn ook vrij mager. Diezelfde argumenten kun je gebruiken om niet verder te gaan samenwerken met Hilversum!

De vraag van mijn fractie is wat het advies nu betekent voor Stichtse Vecht. Als op lange termijn de samenwerking met het Utrechtse Stichtse Vecht wordt opgezegd wat is dan het toekomstperspectief voor deze gemeente? Sowieso vind ik het rapport onvolledig wat betreft de toekomst van de Utrechtse gemeenten. Want moet Eemnes nu ook stoppen met haar samenwerkingsverbanden in Utrecht? Nu de provinciefusie in de ijskast zit krijg ik de indruk dat er een ruil plaatsvindt met Utrecht: “wij Eemnes, jullie Stichtse Vecht”. Hiermee lijkt niet zo zeer de bestuurskracht centraal te staan, maar een politieke fusieagenda.

Wat ik ook niet snap is dat het college geen fusie op fusie wil stapelen maar wel zich hardop uitspreekt voor een fusie van Weesp, Wijdemeren en mogelijk Hilversum. Dat past echter niet in de lange termijn visie van het college van maximaal 2 gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek. Kortom: dit is wel fusie op fusie stapelen.

Het college van GS wil in 2016 een bestuurskrachtmeting doen. Die meting is goed, maar wij hebben hem liever pas in 2017 gezien alle decentralisaties. Met de bestuurskrachtmeting wordt de bal ook bij de gemeenten gelegd om aan te tonen dat ze voldoende bestuurskracht hebben en ook de regionale samenwerking is verbeterd. Dat vraagt inzet van alle betrokken gemeenten. Van wantrouwen en superioriteit naar inzet voor versterken van elkaar.

Een punt mist ChristenUnie-SGP tenslotte in het advies. De verkenners zijn kritisch over de bestuurscultuur in de gemeenten. Ik citeer: “Hedendaagse opvattingen over een veranderende rol van de overheid in relatie tot burgers en samenleving zijn niet erg aanwezig. Ook het denken en werken vanuit netwerken en horizontale verbanden is niet vanzelfsprekend.” Mijn vraag is hoe het college van GS dit gaat bespreken met de gemeenten, maar ook hoe het college in deze hele discussie de inwoners wil betrekken. Mijn fractie heeft toch het gevoel dat de hele discussie over regionale samenwerking over de hoofden van de inwoners van de regio heen gaat.

Namens de ChristenUnie-SGP,

Frank Visser