Statenleden dringen aan op duidelijkheid bouwstop Zwaluwenberg

Ecoduct Zwaluwenbergvrijdag 23 januari 2015 14:57

In navolging van de raadsfracties van de ChristenUnie en de Partij van de Arbeid in Hilversum hebben de Statenfracties van beide
partijen schriftelijke vragen aan het college van GS gesteld. Aanleiding is de stilstand van de bouw van het ecoduct Zwaluwenberg aan de Utrechtseweg in Hilversum.

Sinds medio 2013 ligt de bouw stil van deze ecologische verbinding over de A27 en het spoor Hilversum - Utrecht. Ook zijn er twijfels over de samenstelling van de bagger, die door de provincie in de bouwput is gestort.

Bouwconflict mogelijke oorzaak stilliggen bouw ecoduct Hilversum

Statenlid Nico Papineau-Salm “De PvdA is altijd voorstander geweest van de aanleg van dit ecoduct ter versterking van de natuurwaarden in het Gooi. Het is een belangrijke verbindingsschakel in dit gebied, waar vanwege de aanwezigheid van snelwegen en het spoor de noord-zuid passage van wild beperkt is.” De gegeven verklaring voor het stilliggen van de bouw, namelijk dat het zand op is, roept nog veel meer vraagtekens op. Statenlid Geert Jongsma “Eerst is er een geweldig gat gegraven en vervolgens is dit gat volgestort met slib. Waar is dan dat zand gebleven? Bovendien wil de ChristenUnie-SGP graag weten of het gestorte materiaal schoon is of dat we te maken hebben met vervuilde slib”. De beide Statenfracties vragen dan ook om opheldering aan het College van Gedeputeerde Staten over de oorzaak van de bouwstop. “Vanuit de regio krijgen we signalen dat een bouwconflict mogelijk oorzaak is van de vertraging en daarom willen we graag weten wat de exacte oorzaak is. Niet alleen loopt de versterking van de natuurwaarden vertraging op, ook voor de omwonenden is het buitengewoon vervelend al die tijd met een bouwput geconfronteerd te worden met de nodige onveilige situaties vanwege tijdelijke infrastructuur.”