Nieuwbouw naast leegstand?

BaansteeNoord2012zaterdag 24 januari 2015 10:39

De ChristenUnie-SGP kiest voor een beperking van overcapaciteit van bedrijventerreinen. Daarom stelde duo-statenlid Frank Visser kritische vragen tijdens de commissie vergadering afgelopen maandag over een nieuw te ontwikkeling bedrijventerrein bij Edam/Volendam. “Notabene 2 kilometer verderop in Purmerend is op het grote bedrijventerrein Baanstee Noord nog veel ruimte voor nieuwe bedrijven!”

Gedeputeerde Talsma gaf aan dat hij niet van plan is om nu op het eind een zienswijze op te stellen. Bovendien zou het bedrijventerrein te klein zijn (7 hectare) terwijl de provincie alleen beleid heeft voor terreinen van 10 hectare en groter. De ChristenUnie-SGP stelt vraagtekens bij deze beslising. Visser: “Vele kleintjes maken een grote. De provincie zou volgens ChristenUnie-SGP ook zienswijzen moeten opstellen over kleine bedrijventerreinen.”

Het is volgens ChristenUnie-SGP onverantwoord zoveel nieuwe terreinen te ontwikkelen terwijl er zoveel leegstand is. Visser: “Dit bedrijventerrein past volgens het college nog binnen oude regionale afspraken over bedrijventerreinen en kantoren, het zogenaamde PlaBeKa. Maar toen ging het economisch veel beter. De plancapaciteit moet worden beperkt. Die oude regionale afspraken zijn niet meer houdbaar”.

Bij het onderzoek naar interesse bij ondernemers in Edam/Volendam voor vestiging op het bedrijventerrein lijkt sprake te zijn van suggestieve vraagstelling.  Visser: “Vrijblijvend interesse tonen is nog niet hetzelfde als daadwerkelijk op een locatie een bedrijfspand neerzetten. En natuurlijk kiezen ondernemers de dichtstbijzijnde locatie als ze kunnen kiezen tussen twee locaties. Maar als die er niet is en 2 kilometer verderop is genoeg grond dan is de keuze snel gemaakt!”