Teveel damherten Waterleidingduinen: formuleer visie en verantwoorde oplossingen

Damhertdonderdag 20 augustus 2015 09:52

In de Amsterdamse Waterleidingduinen zijn teveel damherten stelt Waternet, en dat geeft overlast voor de bevolking en tast de flora en fauna aan. Waternet stelt voor 2400 van de ongeveer 3000 damherten af te schieten. Dit voorstel roept begrijpelijkerwijs veel weerstand op.

Tegelijkertijd zijn maatregelen onontkoombaar. De huidige populatie graast het hele gebied kaal, waardoor bloemen geen kans meer krijgen en tal van vlinders, bijen en andere insecten geen voedsel meer vinden. Uit onderzoek blijkt dat de bio-diversiteit in het gebied achteruit gaat. Tal van bijzondere soorten dreigen te verdwijnen waarmee de natuurwaarden onder druk staan. De voorgestelde aanpak van Waternet is echter wel wat kort door de bocht.

De ChristenUnie-SGP vindt dat er gekeken moet worden naar alternatieve maatregelen om de huidige populatie in te dammen. Dit element ontbreekt nu bijna geheel in de discussie. Zijn er echt geen andere methoden om dit probleem aan te pakken? Denk aan verplaatsing of sterilisatie. Pas als duidelijk is welke maatregelen kunnen worden toegepast, kan er een verantwoord besluit genomen worden over de vraag hoe er met de hertenpopulatie moet worden omgegaan.

De ChristenUnie-SGP meent daarnaast dat er zorgvuldig gekeken moet worden naar het beheer van flora en fauna van het gebied op de lange termijn, zodat dit probleem of een vergelijkbaar probleem met andere flora of fauna in het gebied zich niet zal herhalen.


Het Radio1 programma Vroege Vogels heeft op zondagmorgen 16 augustus aandacht besteedt aan deze problematiek. De uitzending kunt u hier terugluisteren.