Motie Fair Trade (update 14-12-2015; 18:31)

Fair Tradevrijdag 11 december 2015 11:19

Keuzes rondom de inkoop en het gebruik van producten die wij in het Westen maken hebben tegenwoordig bijna altijd invloed hebben op mensen in andere delen van de wereld. Producten die in Nederland verkocht worden komen vanuit de hele wereld. De arbeidsomstandigheden van mensen die werken aan deze producten en de effecten van de productie op het milieu zijn in andere delen van de wereld soms ongunstig. Recente voorbeelden daarvan zijn de situatie rondom de productie van elektronica en de kledingindustrie.

Eerlijke handel 

Door de arbeidsomstandigheden en milieueffecten mee te nemen bij het maken van keuzen rondom de inkoop van producten kan een bijdrage geleverd worden aan het welzijn van mensen wereldwijd en het milieu. Daarmee wordt bovendien een duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden gestimuleerd. Dit vraagt doorgaans geen grote extra investeringen maar vooral een expliciete afweging.

Vertaling in beleid 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt in verschillende beleidsterreinen van de provincie Noord-Holland belangrijk gevonden. Het stimuleren en toepassen van eerlijke handel een manier is om wereldwijd invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Er zijn verschillende manieren denkbaar om dit te verankeren. Eén van de mogelijkheden is om de en inkoopcriteria die gehanteerd worden uit te breiden met criteria op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieubelasting wereldwijd. Dit zou bijvoorbeeld relevant kunnen zijn bij de inkoop van elektronica1, bedrijfskleding2 en voedsel, maar ook een rol kunnen spelen bij de aanbesteding van bouwprojecten.

Een aanvullende manier is om aan te sluiten bij de Fair Trade campagne. Dit is een campagne die overheden, instellingen en bedrijfsleven aan concrete en meetbare doelstellingen bindt. In de provincie Noord-Holland zijn al verschillende organisaties die de titel ‘Fair Trade’ voeren op grond van het feit dat ze voldoen aan de criteria die daarvoor gelden, bijvoorbeeld een universiteit (de VU), verschillende gemeenten (o.a. Drechterland, Alkmaar, Amsterdam, Bergen, Langedijk, Bussum) en restaurants.

Het is ook mogelijk om als provincie de titel Fair Trade Provincie te behalen. Dit zou aansluiten bij de beleidslijn om de voorbeeldfunctie van de provincie te handhaven en mogelijk uit te breiden. Om dit te realiseren zou binnen de provincie, bijvoorbeeld via een ambtelijke werkgroep, een plan van aanpak gemaakt moeten worden om te kunnen voldoen aan de criteria (zie bijlage).

Afronding 

De ChristenUnie-SGP is enthousiast over de mogelijkheden en kansen om eerlijke handel te bevorderen en dient daartoe op maandag 14 december de Motie Fair Trade in de Provincie Noord-Holland in. Daarbij wordt de ChristenUnie-SGP gesteund door GroenLinks, Partij voor de Dieren, en Ouderenpartij Noord-Holland.

Update

Vanwege de tijd was zorgvuldige behandeling van deze motie niet mogelijk in de vergadering van Provinciale Staten. Om een zorgvuldige bespreking mogelijk te maken is het debat hierover verschoven naar de eerstvolgende vergadering in januari 2016.


Zie bijvoorbeeld “Apple failing to protect Chinese factory workers” 

Zie bijvoorbeeld: "Deze tv-maker ging undercover in de kledingindustrie, op zoek naar lichtpuntjes in een 'klerewereld'"