"Meer transparantie en openheid van bestuur in Noord-Holland"

Provinciehuis met traliesmaandag 14 december 2015 13:30

De ChristenUnie-SGP heeft in de vergadering van Provinciale Staten van 14 december gepleit voor meer openheid en transparantie in het provinciaal bestuur.

Aanleiding is het overleg met onze collega's in andere provincies en de manier waarop de juiste mensen te vinden zijn is in de provincie Noord-Holland vaak ondoorzichtig. Juist als het gaat om goed geïnformeerd het debat te kunnen voeren, is het essentieel om eenvoudig de juiste mensen te kunnen vinden. 

Ook de informatievoorziening voor de inwoners van Noord-Holland kan veel beter en de ChristenUnie-SGP roept het college van Gedeputeerde Staten op om meer transparant informatie te geven over het provinciebestuur en de manier waarop burgers met hun vragen en opmerkingen terecht kunnen. 

De motie kunt u hier lezen.