Afslag A9 Heiloo: overbodig, achterhaald en schadelijk voor de fietser

1010218maandag 14 december 2015 17:16

De oorspronkelijke plannen om Heiloo een eigen afslag van de A9 te geven stammen uit de jaren 60. Grootschalige plannen voor "wonen in het groen" gecombineerd met de aanleg van deze extra weg. Het "wonen in het groen" is geschrapt, de weg niet.

De ChristenUnie-SGP vraagt zich dan ook af of er op dit moment nog voldoende aannemelijke of nieuwe argumenten zijn voor deze afslag. In de commissievergadering van Ruimte, Wonen & Water is de ChristenUnie-SGP opzoek gegaan naar nieuwe argumenten. Helaas moeten wij concluderen dat er geen nieuwe argumenten zijn die deze ontwikkeling rechtvaardigen. 

De huidige prognoses omtrent de woningmarkt laten zien dat we voorlopig ver weg blijven van het eerder aantal woningen dat wij dachten te kunnen realiseren. De bewering dat de woningmarkt juist zal aantrekken na aanleg van de afslag beschouwen wij als wensdenken. En om wishfull thinking als uitgangspunt te nemen voor een investering van 33 miljoen, waarover ook de meningen van de lokale politiek en inwoners zwaar zijn verdeeld, is naar onze opvattingen onverantwoord.

Daar komt nog bij dat de aanleg ten koste gaat van de natuur. Met name hoe het Heilooër Die-gebied ontzien moet worden bij de aanleg is nog een groot vraagteken. De ChristenUnie-SGP vindt het daarnaast onvoorstelbaar dat we anno 2015 een weg gaan aanleggen waarbij een fietsverbinding sneuvelt.

Bovendien vragen wij ons af of de ontwikkelingen in de automobiliteit er niet toe zullen leiden dat de de behoefte aan asfalt zal afnemen.  

Resumerend gaan de plannen ten koste van de natuur en van de fietsverbinding; is er onvoldoende draagvlak bij de betrokken lokale inwoners en bestuurders en is de argumentatie om het toch te realiseren gebaseerd op wensdenken. De ChristenUnie-SGP kan dan ook niet instemmen met deze voordracht.