Nieuws

Duinpolderweg: los lokale problemen lokaal op!

Duinpolderweg bij Vogelenzangdonderdag 22 september 2016 12:42 Op maandag 19 september heeft een delegatie van de ChristenUnie-SGP een werkbezoek gebracht aan de omgeving waar de Duinpolderweg zou moeten komen. De Duinpolderweg moet verschillende verkeersproblemen op de grens van Noord-Holland en Zuid-Holland oplossen, met name de oost-west verbindingen. In de vaak rustieke dorpen is het wegennet niet berekend op het hedendaagse verkeer en dat gaat ten koste van de veiligheid en de leefbaarheid. Om dat in een keer op te lossen wordt al decennialang gesproken over de aanleg van deze geheel nieuwe weg. lees verder

Kruideniersmentaliteit voor Goois Natuur Reservaat misplaatst

GNR 2woensdag 21 september 2016 14:43 In de commissie Natuurbeheer, Landbouw en Milieu werd gesproken over het Goois Natuur Reservaat, een omvangrijk en kostbaar natuurgebied wat grotendeels door vrijwilligers wordt beheerd. De plannen om dit prachtige reservaat voor de toekomst te behouden kost echter geld. Alle Gooise gemeenten stellen daarvoor extra geld beschikbaar, maar niet de provincie Noord-Holland. En daarover is de ChristenUnie-SGP zeer teleurgesteld. lees verder

"Bewaar de kernwaarden van het Groene Hart"

Groene Hartmaandag 19 september 2016 15:02 In de commissie Natuur, Landbouw en Milieu werd op maandag 19 september gesproken over het Groene Hart. Aanleiding is de startnotitie voor de Perspectiefnota, waarin de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht een visie op de toekomst van het Groene Hart willen formuleren. De ChristenUnie-SGP is het ermee eens dat we zo'n document maken als richtlijn voor de toekomst, maar dat wil niet zeggen dat de ChristenUnie-SGP zich ook kan vinden in alle uitgangspunten. lees verder

Jaarrekening 2015: uitvoering van beleid blijft achter bij ambities

Eurosmaandag 27 juni 2016 17:42 In juni werden de jaarstukken van 2015 besproken en wederom met een positief resultaat. De provincie heeft minder geld uitgegeven dan zij van plan was en ja, dan hou je geld over. Maar hoe positief is dat? Als provincie heb je middelen om ten dienste van de inwoners van Noord-Holland uit te geven en kennelijk hebben we als provincie minder gedaan dan we van plan waren. lees verder

Ruimte voor de zon!

windmolens en zonnepanelenmaandag 27 juni 2016 15:39 Terwijl in Haarlem de regen langzaam maar zeker ophoudt en de zon tevoorschijn komt buigen Provinciale Staten zich over de vraag aan welke spelregels zonnepanelen moeten voldoen om in het landschap in te passen. lees verder

Nieuwsarchief