Nieuws

Drastische verlaging Social Return in OV-concessie roept vraagtekens op

Michel met buszaterdag 31 december 2016 09:38 Op 13 september 2016 hebben gedeputeerde staten het Definitief Programma van Eisen voor de OV-concessie Noord-Holland Noord vastgesteld. Dit Definitief Programma wijkt op onderdelen af van het Ontwerp-Programma van Eisen van 29 maart 2016. Aanleiding voor aanpassingen is de zogenaamde marktconsultatie die nadien onder de vervoerders heeft plaats gevonden. Naar aanleiding van de marktconsultatie is de eis voor social return verlaagd van 5 % van de opdrachtwaarde (exploitatiewaarde) naar 2 %. lees verder

Uitfaseren fossiele energie noodzakelijk onderdeel verduurzamen glastuinbouw

Agriport A7maandag 12 december 2016 09:56 Haarlem - in de vergadering van Provinciale Staten op maandag 12 december werd de actualisatie van het uitvoeringsprogramma voor Greenport Aalsmeer vastgesteld. Op hoofdlijnen een prima document, maar er kan wel wat scherper aan de wind gezeild worden als het gaat om verduurzaming. lees verder

Column: Is grijs ook groen?

Marijke Terlouw verkleindwoensdag 23 november 2016 09:26 Sommige dingen horen wat mij betreft tot logica waar niet over de discussiëren valt, zo van: wit is wit en zwart is zwart. Zo ook deze keer, maar ik nam ook even de proef op de som. Ik stapte op mijn collega’s af met een grijs stuk papier en vroeg: welke kleur is dit? lees verder

Groene stroom provincie blijkt uiterst grijs

DSC_1280 edited vierkantvrijdag 18 november 2016 16:13 De provincie Noord-Holland verbruikt ongeveer evenveel stroom als 4000 huishoudens en is daarmee een ware grootverbruiker. Om te laten zien dat de provincie bereid is een aandeel te leveren aan de reductie van broeikasgassen koopt de provincie groene stroom in van E.ON. lees verder

"Willen wij meer of minder klimaatbeleid?"

ijsbergmaandag 14 november 2016 12:08 De ChristenUnie-SGP heeft met verbazing deze vraag gelezen in de Begroting 2017 van de Provincie Noord-Holland. De energietransitie is een geweldige uitdaging voor de provincie om ervoor te zorgen dat we klimaatneutraal zullen worden. In dat kader is deze vraag volkomen bizar. Fractievoorzitter Michel Klein: lees verder

Nieuwsarchief