Nieuws

Twijfels rondom reactor Petten ernstige situatie

NRGdinsdag 04 oktober 2016 09:51 Haarlem- op maandag 3 oktober werd in Provinciale Staten een interpellatiedebat gehouden over de kernreactor in Petten. Aanleiding was de aanhoudende stroom van geruchten over de veiligheid van de reactor en de problemen over hoe wordt omgegaan met het opruimen van kernafval. lees verder

Sluiten kolencentrale "game-changer" Waddengebied

IMG_3679maandag 03 oktober 2016 14:48 In het Waddenfonds werken provincies en gemeenten samen, die in of aan de Waddenzee liggen en met dit fonds worden allerlei ontwikkelingen gefinancierd en gecoördineerd die de Waddenzee moeten versterken. lees verder

Fietstunnel onlosmakelijk onderdeel voor OV-plannen tracé Hilversum - Laren

Michel met busmaandag 03 oktober 2016 11:44 De HOV-bussen bewijzen zich steeds meer als een goede en betrouwbare vorm van openbaar vervoer in de provincie. Het is daarom goed dat de provincie daarin investeert en kijkt naar mogelijkheden om de OV doelen te combineren met andere doelen, zoals verbetering van de leefbaarheid en versterking van de natuur. lees verder

Zomernota: beleidsdoel "etcetera" te vaag voor instelling reserve van 15 miljoen

geldmaandag 03 oktober 2016 10:30 In de Statenvergadering van 3 oktober werd de Zomernota besproken. In deze Nota wordt de tussenstand besproken hoe het ervoor staat met het voorgenomen beleid voor dit jaar. Op zich ziet de Zomernota er goed uit, maar er zijn ook thema's die vragen oproepen. Want wat zijn "meekoppelkansen"? lees verder

Duinpolderweg: los lokale problemen lokaal op!

Duinpolderweg bij Vogelenzangdonderdag 22 september 2016 12:42 Op maandag 19 september heeft een delegatie van de ChristenUnie-SGP een werkbezoek gebracht aan de omgeving waar de Duinpolderweg zou moeten komen. De Duinpolderweg moet verschillende verkeersproblemen op de grens van Noord-Holland en Zuid-Holland oplossen, met name de oost-west verbindingen. In de vaak rustieke dorpen is het wegennet niet berekend op het hedendaagse verkeer en dat gaat ten koste van de veiligheid en de leefbaarheid. Om dat in een keer op te lossen wordt al decennialang gesproken over de aanleg van deze geheel nieuwe weg. lees verder

Nieuwsarchief