Nieuws

Jaarrekening 2015: uitvoering van beleid blijft achter bij ambities

Eurosmaandag 27 juni 2016 17:42 In juni werden de jaarstukken van 2015 besproken en wederom met een positief resultaat. De provincie heeft minder geld uitgegeven dan zij van plan was en ja, dan hou je geld over. Maar hoe positief is dat? Als provincie heb je middelen om ten dienste van de inwoners van Noord-Holland uit te geven en kennelijk hebben we als provincie minder gedaan dan we van plan waren. lees verder

Ruimte voor de zon!

windmolens en zonnepanelenmaandag 27 juni 2016 15:39 Terwijl in Haarlem de regen langzaam maar zeker ophoudt en de zon tevoorschijn komt buigen Provinciale Staten zich over de vraag aan welke spelregels zonnepanelen moeten voldoen om in het landschap in te passen. lees verder

Energietransitie: kijk verder dan houdbaarheidsdatum huidig coalitieakkoord

Windturbinemaandag 27 juni 2016 10:18 De transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie is een belangrijke opgave om in 2050 te komen tot 100% duurzame energie. Het coalitieakkoord gaat over de periode 2015 - 2019 en kan daarom niet leidend zijn voor de periode 2020 - 2050. Statenlid Michel Klein hield het volgende pleidooi om alle opties open te houden: lees verder

Kaderbrief 2017: weer veel geld naar infrastructuur, weinig ambitie sociale woningbouw

geldmaandag 27 juni 2016 10:03 Met de Kaderbrief worden de uitgangspunten voor de begroting voor 2017 vastgesteld en weer gaat er veel geld naar infrastructuur, zoals de beoogde Duinpolderweg. Weer zo'n overbodig prestigeproject waar veel weerstand tegen is. En tegelijkertijd is er een grote nood qua sociale huurwoningen. De ChristenUnie-SGP is dan ook van mening dat er meer werk gemaakt moet worden van tijdelijke huisvesting. lees verder

Economie: niet alleen aandacht voor welvaart, ook voor welzijn

Beurscijferswoensdag 25 mei 2016 11:04 In het Strategisch Beleidskader Economie wordt richting gegeven aan economische ontwikkelingen en de ChristenUnie-SGP is blij dat eindelijk niet alleen welvaart het doel is, maar ook welzijn. Een mens is immers meer dan een bankrekening en een samenleving meer dan een economische eenheid. lees verder

Nieuwsarchief