Watervragen (1)

zaanse-schans-3771389__340.jpg
Otto Ferf Jentink - lijstrekker Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK).jpg
Door Otto Ferf Jentink op 28 februari 2019 om 17:02

Watervragen (1)

Wekelijks geven Elmer Benjamin (lijsttrekker Waterschap Amstel Gooi en Vecht) en Otto Ferf Jentink (lijsttrekker Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) antwoord op vragen over de Waterschapsverkiezingen. 

1. Otto, wat doet het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier?

Het hoogheemraadschap zorgt voor droge voeten door goede dijken en een goed peilbeheer in natte en droge perioden. We zijn verantwoordelijk voor de zuivering van afvalwater en kwalitatief goed oppervlakte water. Hollands Noorderkwartier is Noord-Holland boven het Noordzeekanaal.

2. Wat zijn wat jou betreft de twee belangrijkste onderwerpen?

De dijkverzwaring van de Markermeerdijken. Als tweede punt het hergebruik van grondstoffen en de verdere zuivering van afvalwater. Denk hierbij aan de aanwezigheid van medicijnresten en plastics in het water. 

3. Waarom zouden mensen op jou stemmen op 20 maart?

De ChristenUnie wil als verantwoordelijk rentmeester van de schepping de waterschapstaken uitvoeren. Dat betekent dat je zaken als veiligheid, natuur, grondgebruik, verzilting, bodemdaling in relatie tot water zo duurzaam mogelijk en deskundig afweegt. Ik wil besluiten nemen waarin de belangen van alle partijen zoveel mogelijk zijn meegewogen. Waterkwaliteit is een uiterst belangrijk thema. Daarom is een stem op de ChristenUnie een stem voor duurzaam beheer.

Deel dit bericht