Nieuws

Bundeling krachten in openbaar vervoer niet ten koste van kwetsbare doelgroepen

Michel met busmaandag 11 juni 2018 13:56 Er zijn nogal wat vormen van openbaar vervoer; de Connexxionbus, de Buurtbus, de Belbus, de Rode Kruisbus, de Seniorenbus, de Makadobus, Leerlingenvervoer etcetera. Allemaal goede initiatieven die in de vervoersbehoefte van velen voorzien. Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving, ook als je buiten de randstad woont en niet beschikt over eigen vervoer. lees verder

Vraagtekens bij beschikbare capaciteit woningbouw Noord-Holland

woningendinsdag 22 mei 2018 12:00 De ChristenUnie-SGP en het CDA willen opheldering van het provinciebestuur over de beschikbare plannen voor woningbouw. De plannen die worden getoond op een door de provincie ontwikkelde kaart zijn mogelijk veel te optimistisch ingeschat. Locaties waar volgens de kaart zo gebouwd zou kunnen worden blijken woningbouwplannen te bevatten die op basis van provinciale regelgeving niet uitgevoerd kunnen worden, constateerden deze partijen. lees verder

Referendumverordening

Stemmenmaandag 23 april 2018 17:12 De Provinciale Staten van Noord-Holland hebben vandaag een raadgevend referendum ingevoerd. De ChristenUnie-SGP is hier geen voorstander van. Onze parlementaire democratie is van grote waarde en daar moeten we zuinig op zijn. Het idee achter referenda is op zich mooi, maar het is de vraag of een raadgevend referendum een zinvolle extra bijdrage levert aan de parlementaire democratie. lees verder

Hart voor toekomstbestendige landbouw!

cuagrarmaandag 23 april 2018 15:28 In de Provinciale Ruimtelijke Verordening heeft het college van Gedeputeerde Staten gekozen om de koppeling tussen schaalvergroting en versterking duurzaamheid weg te halen zonder alternatieve maatregelen om landbouw toekomstgericht te maken. En dat terwijl we juist volop aan het kijken zijn hoe we ervoor kunnen zorgen dat agrariërs nu en in de toekomst een gezond bedrijf kunnen runnen. lees verder

Brede samenwerking in oppositie leidt tot alternatieve voorstellen voor miljoenenimpuls in groen, openbaar vervoer, natuur en veiligheid

Logo'smaandag 26 maart 2018 14:30 GroenLinks, ChristenUnie- SGP, Partij voor de Dieren, SP en 50Plus hebben de krachten gebundeld en presenteren tijdens de Provinciale Staten vergadering samen een alternatief bestedingsplan voor de reserve van 25 miljoen euro die de coalitiepartijen (VVD, CDA, D66 en PvdA) willen instellen voor de aanleg van de Duinpolderweg. lees verder

Nieuwsarchief