Nieuws

60-100 miljoen extra nodig voor Pallas?

NRGdinsdag 19 december 2017 16:46 Uit een brief die door topambtenaren van de ministeries van Financiën, Economische Zaken, Infrastructuur & Milieu en Volksgezondheid, Welzijn & Sport is verstuurd naar de informateur gestuurd is, blijkt dat er voor het realiseren van Pallas 60-100 miljoen euro extra geld van de overheid noodzakelijk is. lees verder

GS erkent: klimaat steeds belangrijker in mobiliteitsvraagstukken

Sloterdijkmaandag 18 december 2017 14:31 In Koers NH 2050 staat ten aanzien van vervoer dat individuele keuzevrijheid het uitgangspunt is. Op zich een loffelijk streven, maar wat gaan we doen als de individuele keuzevrijheid onevenredig schade toebrengt aan andere belangrijke provinciale doelstellingen? lees verder

"Laat eenzijdige focus op groei los"

Provinciehuismaandag 18 december 2017 13:57 Het Koersdocument stelt grote ambities rondom klimaatverandering en versterking van natuur en biodiversiteit. Tegelijkertijd wordt in het document gesteld dat dit in balans moet zijn met economisch groei. Maar de vraag is of dit kan. lees verder

Goed alternatief verbinding A8 - A9 zet Amsterdam niet op slot, maar zorgt wel voor behoud UNESCO-status

Vlag van UNESCOmaandag 27 november 2017 18:31 Namens UNESCO adviseert ICOMOS wat de gevolgen zijn van ruimtelijke ontwikkelingen voor de status van een gebied als werelderfgoed. Zo ook bij de plannen om een verbinding te maken tussen de A8 en de A9. lees verder

Stel paal en perk aan overlast en vervuiling Schiphol

Schipholmaandag 13 november 2017 17:07 Bij het behandelen van de Omgevingsvisie heeft de ChristenUnie-SPG een motie ingediend waarin paal en wordt gesteld aan de toename van de overlast die door Schiphol wordt veroorzaakt. Lawaai, vervuiling en uitstoot van het vliegverkeer mogen in ieder geval niet verder toenemen, maar nemen liever nog af. lees verder

Nieuwsarchief