Nieuws

Initiatiefvoorstel Koe in de wei

cuagrarmaandag 10 april 2017 15:30 De Partij voor de Dieren heeft het initiatiefvoorstel "Koe in de wei" ingediend met als doel iedere koe ruimte te geven om in de openlucht te kunnen grazen. Bedrijven mogen dan niet meer koeien hebben dan dat ze op hun weiland kunnen laten grazen. lees verder

Bescherm de stiltegebieden in Noord-Holland

Waddenzeemaandag 10 april 2017 14:17 In de Statenvergadering van maandag 10 april werd gesproken over de stiltegebieden in Noord-Holland naar aanleiding van een rapport waarin de beleidskeuzes werden geformuleerd: stiltegebieden vooral benutten of deze vooral behouden. lees verder

UPDATE: Keuze vervuilende dienstauto's leidt tot extra debat

BMW IIdinsdag 21 maart 2017 19:07 Haarlem - naar aanleiding van de vragen van de ChristenUnie-SGP over de keuze voor vervuilende nieuwe dienstauto's voor het vervoer van de leden van Gedeputeerde Staten is in de commissie Economie, Energie en Bestuur een stevige discussie geweest met als resultaat dat aanstaande donderdag 23 maart een extra debat gevoerd gaat worden waarin GS zich kan verantwoorden. lees verder

Zorgen over proces rond Kustpact

Strandbannerdonderdag 16 maart 2017 10:06 Het Kustpact leeft in Noord-Holland. Veel mensen maken zich zorgen over de doorgaande bebouwing aan de kust en zoeken naar manieren om de kust, het landschap en de natuur te beschermen. De ChristenUnie-SGP deelt deze zorgen en was daarom nogal ontstemd dat GS zonder bespreking in de Provinciale Staten het pact ondertekend heeft, terwijl er een motie was aangenomen om PS te laten reageren. lees verder

Koester authenticiteit en natuurwaarden Schoorlse Duinen

Schoorlse duinen 1maandag 27 februari 2017 19:37 Op 16 februari is de fractie van de ChristenUnie-SGP op werkbezoek geweest in de Schoorlse Duinen. Een werkelijk schitterend natuurgebied waar we als provincie Noord-Holland dankbaar voor mogen zijn en waar we alles aan moeten doen om dit gebied te behouden. lees verder

Nieuwsarchief