Nieuws

 1. Biobased Bouwen
  Persfoto Michel Klein.jpg
  Door Michel Klein op 8 juli 2024

  ChristenUnie wil dat provincie extra geld beschikbaar stelt voor biobased bouwen

  Tijdens de Provinciale Statenvergadering van maandag 8 juli heeft de ChristenUnie bij de kaderbrief een amendement ingediend om de komende vier jaar twee miljoen euro per jaar beschikbaar te stellen om biobased bouwen en de teelt van biobased bouwmaterialen te stimuleren. De ChristenUnie acht het van groot belang om hierin te investeren. De komende jaren moet immers niet alleen het gebruik van fossiele brandstoffen, maar ook het gebruik van fossiele grondstoffen geminimaliseerd worden.

  Lees verder
 2. Kerk in landschap.jpg
  Persfoto Michel Klein.jpg
  Door Michel Klein op 3 juli 2024

  ChristenUnie en CDA roepen provincie op tot sponsoring Stichting Orgeltochten Noord-Holland

  Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 11 juni hebben de CU en het CDA een oproep gedaan voor de financiële ondersteuning van de Stichting Orgeltochten Noord-Holland. Deze stichting organiseert al ruim 50 jaar met groot succes orgeltochten in Noord-Holland; de provincie met de hoogste orgeldichtheid van het land. Verzoeken van de stichting aan de provincie om in aanmerking tot komen voor een subsidie, werden tot nu toe afgewezen. Dit is opmerkelijk, aangezien de doelstellingen van de stichting volledig in lijn zijn met de uitgangspunten van de provincie voor evenementensponsoring. De tochten brengen immers het rijke culturele erfgoed van Noord-Holland op een mooie manier onder de aandacht.

  Lees verder
 3. Rotonde
  Persfoto Michel Klein.jpg
  Door Michel Klein op 25 juni 2024

  ChristenUnie pleit voor borden ‘Welkom in Noord-Holland’

  Noord-Holland is een fijne provincie om in te wonen, te werken of te recreëren. Echter, de bekendheid van Noord-Holland laat nog weleens te wensen over. In het Gooi reageren mensen bijvoorbeeld nog weleens verbaasd wanneer hen wordt uitgelegd dat zij zich niet in Utrecht, maar in Noord-Holland begeven. En misschien komt dat mede doordat het voor mensen niet direct duidelijk is wanneer ze nu de provinciegrens passeren. Andere provincies – zoals de provincie Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant – hebben bij de provinciegrens vaak bordjes langs doorgaande wegen staan om mensen welkom te heten in de provincie of ze weer tot ziens te zeggen.

  Lees verder
 4. Smartphone.jpg
  Persfoto Michel Klein.jpg
  Door Michel Klein op 11 juni 2024

  Provincie Noord-Holland gaat afgeschreven computers tweede leven geven

  Afgeschreven computers van de provincie Noord-Holland werden tot nu toe verwerkt door een recyclingbedrijf. Tijdens de vergadering van de commissie Bestuur van 30 mei hebben wij een initiatiefvoorstel ingediend om oude laptops of computers van de provincie te doneren aan – een organisatie zoals – de Cyberbank. Dit voorstel werd zeer positief ontvangen. De provincie gaat nu kijken hoe apparaten die nog goed functioneren beschikbaar gesteld kunnen worden aan Noord-Hollanders die deze niet zelf kunnen aanschaffen. Hiermee worden meerdere doelen gediend: mensen die een computer of laptop niet kunnen betalen worden geholpen en de groei van de digitale afvalberg wordt tegengegaan. Bovendien werken bij organisaties als de Cyberbank jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt, die zodoende ook op de been worden geholpen.

  Lees verder
 5. microfoon
  CU-Logo-Noord-Holland-RGB-SocialMediaPF.jpg
  Door ChristenUnie Noord-Holland op 4 juni 2024

  Essay: 'Burgerparticipatie is hèt medicijn voor polarisatie'

  Ons commissielid Yvonne Buit schreef voor de masterclass christelijk-sociaal denken van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie een essay over burgerparticipatie. Zij heeft deze masterclass gewonnen.

  De huidige samenleving is sterk gepolariseerd. Je bent voor of tegen Palestina. Je bent voor of tegen de boeren. Je bent voor of tegen opvang van asielzoekers. Polarisatie schaadt de kern van een samenleving. De kern van een samenleving is het verbond tussen mensen. In een verbond staat de relatie tussen mensen centraal. De mens is niet zelfvoorzienend, maar heeft de ander nodig. Daarom gaan mensen relaties met elkaar aan. Burgerparticipatie herstelt de verbinding en daarmee de relatie tussen mensen, wat polarisatie tegen gaat.

  Lees verder
 6. Industrie en natuur.jpg
  Persfoto Michel Klein.jpg
  Door Michel Klein op 14 mei 2024

  Gedeputeerde zegt toe om PS te betrekken bij onderzoek naar gezondheidseffecten van vergroeningsplannen TATA

  In de Provinciale Statenvergadering van 4 maart hebben wij een motie mede ingediend met de oproep om het stellige advies van de Expertgroep Gezondheid IJmond op te volgen om een integrale Gezondheid Effect Rapportage (GER) op te stellen rondom de vergroening van TATA Steel. In de vergadering van de commissie Leefomgeving op 22 april 2024 heeft de gedeputeerde aangegeven dat er onduidelijkheid is rondom de definitie en de juridische verankering van een Gezondheid Effect Rapportage. Om die reden heeft de provincie voorgesteld om de gezondheidsaspecten, die normaal via een GER aangepakt zouden worden, zoveel mogelijk te integreren in de Milieu Effect Rapportage (MER). Daartoe gaat de provincie in gesprek met de expertgroep om te bepalen welke elementen van de GER opgenomen kunnen worden in de MER.

  Lees verder