Blijvende aandacht voor dwangarbeid Oeigoeren

Villa_welgelegen_-_paviljoenslaan.jpg
EstherKaper2.jpg
Door Esther Kaper op 13 september 2021 om 18:00

Blijvende aandacht voor dwangarbeid Oeigoeren

Tijdens de commissie Ruimte Wonen en Klimaat van 30 augustus spraken we over onze motie Voorkom dwangarbeid productieketens duurzame energie.

Nederlandse leveranciers van zonnepanelen geven aan dat de productieketens onvoldoende transparant zijn. Hierdoor is het lastig te bewijzen dat er géén sprake is van dwangarbeid in de keten en lastig te bepalen waar het silicium vandaan komt. Dit maakt het stellen van harde eisen aan leveranciers juridisch onhoudbaar.

Gedeputeerde Stigter geeft aan op het volgende in te zetten: 

  • Voor zonne-energieprojecten waarbij de Provincie opdrachtgever is, zal hij marktpartijen uitdagen om te duiden uit welke onderdelen de te leveren panelen bestaan en waar deze verschillende  onderdelen vandaan komen. Dit vinden wij een zinvolle eerste stap.
  • Hij heeft de problematiek met urgentie ingebracht in het Interprovinciaal Overleg. Inmiddels is duidelijk dat Oeigoerse dwangarbeid ook op Rijksniveau en in Europees verband serieus wordt opgepakt.

Esther Kaper vroeg een toezegging van Gedeputeerde Stigter om de problematiek van Oeigoerse dwangarbeid bij zowel de marktpartijen als in het Interprovinciaal Overleg blijvend onder de aandacht te brengen? Tijdens de beantwoording van onze vragen, zegde hij dit toe.

De motie ging niet alleen over zonnepanelen, maar ook over andere vormen van energie, bijvoorbeeld over de materialen die nodig zijn voor windmolens. We hebben de Gedeputeerde gevraagd om dezelfde stappen te zetten voor bijvoorbeeld windmolenparken waar de Provincie bij betrokken is. Ook dit zegde hij toe. 

Als Gedeputeerde Staten scherp blijft proberen misstanden in de productieketen tegen te gaan, kan de motie wat de ChristenUnie betreft worden afgedaan.

Vragen over dit onderwerp? Neem contact op met commissielid Esther Kaper: hartenberge@noord-holland.nl 

Deel dit bericht