Meer bescherming voor huurders recreatieparken

chalet.jpg
EstherKaper2.jpg
Door Esther Kaper op 1 oktober 2021 om 09:22

Meer bescherming voor huurders recreatieparken

Recreatiepark Nieuw Loosdrecht is onlangs overgenomen door ontwikkelaar Marinaparken die de bestaande chalets gaat verwijderen en laat vervangen door luxe recreatiewoningen.

Recreatiepark Nieuw Loosdrecht is onlangs overgenomen door ontwikkelaar Marinaparken die de bestaande chalets gaat verwijderen en laat vervangen door luxe recreatiewoningen.

In de media werd hier recent aandacht aan besteed, waaronder in het televisieprogramma Kassa op zaterdag 25 september j.l.

  1. https://www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/je-recreatiewoning-moet-plaatsmaken-voor-dure-chalet-kan-dat-zomaar
  2. https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20210913_74950039?utm_source=google&utm_medium=organic

Uit de berichten maken wij op dat bestaande huurders door de ontwikkelaar zijn gesommeerd binnen enkele maanden hun chalet te verkopen of te betalen voor het  leegmaken van hun staplek. Deze huurders hebben geen enkele rechten, daar zij de grond waarop hun chalet staat, niet in bezit hebben. Sommige huurders hebben hun chalet al tientallen jaren op deze plek staan. 

De ChristenUnie Noord-Holland maakt zich zorgen over de waarneembare trend dat ‘gewone’ recreatieparken worden opgekocht door ontwikkelaars die deze transformeren in luxe vakantieparken, waardoor de huidige huurders niet in staat zijn op deze plek te blijven recreëren. Hier zijn flinke winsten mee gemoeid.

De nieuwe recreatiewoningen zijn doorgaans bedoeld voor het hogere segment, waardoor recreëren voor de ‘gewone’ Noord-Hollander op deze parken niet meer haalbaar is en de huidige huurders niet terug kunnen keren naar de plek waar ze zo lang stonden.

Dit staat haaks op de ambitie van de Noord-Hollandse visie op Recreatie en Toerisme 2030, waarin de ambitie wordt uitgesproken dat “heel Noord-Holland profiteert van recreatie en toerisme”, en waarin gestreefd wordt naar “een netwerk van toeristisch-recreatieve voorzieningen dat optimaal aansluit bij de wensen en behoeften van inwoners en gasten”.

De ChristenUnie Noord-Holland ziet dit als een onwenselijke ontwikkeling. Statenlid Michel Klein en commissielid Esther Kaper hebben de volgende vragen aan GS gesteld:

  1. Is GS het met ons eens dat recreëren voor alle inwoners van Noord-Holland haalbaar en betaalbaar moet blijven?
  2. Welke rol en bevoegdheden heeft de provincie wanneer het om de transformatie van recreatieparken gaat?
  3. Klopt het dat het aantal betaalbare recreatieparken in Noord-Holland afneemt doordat  deze steeds vaker worden opgekocht en getransformeerd tot luxe vakantieparken? Zo ja, wat vindt GS van deze ontwikkeling?
  4. Op welke manier kan de provincie zorgen dat er ook voldoende betaalbare recreatieparken in Noord-Holland beschikbaar blijven?
  5. Wat vindt GS ervan dat de huurders van de bestaande chaletwoningen op genoemd recreatiepark Nieuw Loosdrecht plaats moeten maken voor luxe woningen in het duurdere segment, waardoor zij na de transformatie niet terug kunnen keren?
  6. Is GS het met ons eens dat huurders niet binnen enkele maanden verplicht mogen worden hun chalet te verkopen of te betalen voor de verwijdering ervan?
  7. Is GS het met ons eens dat huurders van chalets op recreatieparken meer bescherming horen te krijgen dan hen tot nu toe wordt geboden?
  8. Is GS bereid om samen met de gemeente en het Rijk te werken aan een betere bescherming voor deze groep huurders?


Wij zien de antwoorden van Gedeputeerde Staten met belangstelling tegemoet.

Heeft u een soortgelijk verhaal, vragen of opmerkingen? Mail naar commissielid Esther Kaper: hartenberge@noord-holland.nl.

Deel dit bericht