Benjamin Elmer stopt als bestuurslid Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Annacarina Klein.jpg
Door Annacarina Klein op 1 oktober 2022 om 10:00

Benjamin Elmer stopt als bestuurslid Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Wegens ziekte heeft de heer E.V. Benjamin, per e-mail de waarnemend dijkgraaf A.van Vliet-Kuiper laten weten terug te willen treden als lid van het Algemeen bestuur Waterschap Amstel Gooi en Vecht. 

Hem was volgens de kieswet tijdenlijk ontslag verleend. De tijdelijke vervanging van Mw. A.C.(Annacarina) Klein als lid van het Algemeen Bestuur wordt verlengd na de officiële bekendmaking van 5 oktober 2022. De benoeming vindt plaats op de bestuursvergadering van 6 oktober te Amsterdam.