Extra Bestuursvergadering 6 oktober Vertraging Inning Waterschapsbelasting AGV

Water.png
Annacarina Klein.jpg
Door Annacarina Klein op 3 oktober 2022 om 09:00

Extra Bestuursvergadering 6 oktober Vertraging Inning Waterschapsbelasting AGV

Waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV) zit in zwaar weer. In mijn Algemene beschouwingen kwam dit ook aan de orde. De CU fractie maakt zich zorgen over de financiële toestand van het Waterschap AGV. De uitvoerder Waternet krijgt maar niet de belastinginning op orde. 

De Belastinginning door Waternet (de uitvoerder van het Waterschap) loopt ernstig achter. De oorzaak is het aanschaffen van een nieuw IT-systeem wat niet door het bestuur is geaccordeerd en waarvoor nooit bestuurlijke kaders werden gesteld. Bovendien bleek het onvoldoende getest(2021). Hierdoor kwam het Waterschap in liquiditeitsproblemen. In 2022 werd pas de belasting opgelegd van 2021. En zelfs toen waren de verschillende modules voor verschillende categorieën belastingplichtigen nog niet gereed en bij controle door de accountant van Waternet bleek dat Waternet geen migratiedossiers van de bestanden kon opleveren. 

De liquiditeitsproblemen zorgen ervoor dat het Waterschap een enorme lening moest af sluiten bij de NWB(Waterschapsbank). Immers de noodzakelijke uitgaven van het Waterschap gaan door. Het is in een woord verschrikkelijk! De directe aansturing van Waternet ('governance') moet echt anders en behoorlijk worden verbeterd. De achterstallige kasstroom kan in het voorjaar van 2023 naar schatting oplopen tot meer dan € 100 miljoen, hierdoor zullen er nog meer extra leningen nodig zijn. 

Er is een extra vergadering op 6 oktober