Nieuw waterakkoord Amsterdam-Rijnkanaal-Noordzeekanaalgebied

afbeelding Waterakkoord.png
Annacarina Klein.jpg
Door Annacarina Klein op 26 oktober 2022 om 10:00

Nieuw waterakkoord Amsterdam-Rijnkanaal-Noordzeekanaalgebied

Het waterbeheer is de laatste jaren veranderd en de afspraken uit 2013 waren aan vernieuwing toe. In het Waterakkoord staan de afspraken (o.a. aan- en afvoer van water) tussen de waterbeheerders Rijkswaterstaat West-Nederland-Noord, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de Hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier, Rijnland en De Stichtse Rijnlanden.

In het nieuwe waterakkoord heeft Slim Watermanagement, met de ontwikkelde tools, een plek gekregen. Daarnaast staan er nieuwe afspraken in over de hoeveelheid wateraanvoer (debiet) op het Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van Weesp. Dit is voor Waternet en AGV erg belangrijk, omdat deze afspraak zorgt voor voldoende zoet water om verzilting tegen te gaan. Waardoor natuurgebieden en argrarische gronden minder zout worden. Ook zijn er nieuwe afspraken gemaakt over de hoeveelheid water die elk waterschap maximaal mag afvoeren naar het Amsterdam-Rijnkanaal en Noordzeekanaal. In deze nieuwe afspraak gaat het over daadwerkelijke afvoer per moment, in plaats van de pompcapaciteit die ergens staat. Dit zorgt voor maatwerk, vooral wanneer er sprake is van lokale buien.

Slim Watermanagement is een landelijk programma, waarbij waterbeheerders beter met samenwerken. Ze kijken breder dan hun eigen beheergebied. AGV/Waternet (de uitvoerder van AGV) werkt in twee Slim Watermanagement-regio’s, het Amsterdam-Rijnkanaal en Noordzeekanaalgebied (ARK-NZK) en het IJsselmeergebied. Met name het ARK-NZK- gebied is een snel reagerend systeem.
Afgelopen jaren zijn er door Slim Watermanagement verschillende tools ontwikkeld die afstemming over het waterbeheer makkelijker maken. Zo zijn er informatieschermen, waar actueel waterstanden, debieten en waterkwaliteit op te zien zijn, en zijn er redeneerlijnen ontwikkeld. In de redeneerlijnen staat handelingsperspectief van de waterbeheerders beschreven, zowel voor dreigende wateroverlast ( stijgen van het waterpeil bij regenval ) als voor dreigende droogte/watertekort. Zo hebben de partners afgelopen droge zomer samengewerkt volgens de principes van Slim Watermanagement waardoor het water effectief werd verdeeld en grote problemen zijn uitgebleven.