Bestuur

Wat doet de Provinciale Unie?

De provincie is de schakel tussen het gemeentebestuur en de rijksoverheid. De ChristenUnie is op provinciaal niveau georganiseerd in 12 Provinciale Unies. De Provinciale Unie is het samenwerkingsverband van alle lokale CU-afdelingen in een provincie. De Provinciale Unies bevorderen de realisatie van de doelstellingen van de ChristenUnie op provinciaal niveau.

Taken van de Provinciale Unie Noord-Holland op hoofdlijnen

 • Deelname aan de provinciale verkiezingen van Noord-Holland: Na opstelling van een vastgesteld politiek programma worden provinciale (verkiezings)campagnes gehouden om kiezers te bewegen om op de ChristenUnie te stemmen.
 • Het organiseren van PU-vergaderingen en Inspiratie Bijeenkomsten met de vertegenwoordigers van de lokale CU-afdelingen (2x per jaar)
 • Het oprichten van en het ondersteunen van lokale CU-afdelingen in zoveel mogelijk gemeenten van Noord-Holland.
 • Bevorderen van deelname van CU-leden uit de provincie aan politieke discussies, studiebijeenkomsten, cursussen en trainingen van de ChristenUnie.

Bestuur Provinciale Unie

 • Reijer Kooij - Voorzitter a.i. 

  Reijer (1953) is de laatste 25 jaar van zijn loopbaan werkzaam geweest als bedrijfsjurist bij ING. Sinds 2017 houdt hij zich meer bezig met maatschappelijke activiteiten zoals voorzitter van de lokale CU Afdeling IJmond (sinds 2013), Taalcoach, kook- en culturele activiteiten voor een Buurtcentrum in Santpoort en de activiteiten rond DFA Airport.

  Reijer is gehuwd met Saskia. Zij zijn de ouders van 4 kinderen en 7 kleinkinderen.

  Een inspirerende Bijbeltekst is voor hem Micha 6:8 waar staat wat God van ons vraagt nl. “niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God”. Dat kan op allerlei vlak. Gewoon in de buurt waar je woont, in de kerk waar je deel van uitmaakt of binnen een politieke partij. Samen met anderen zet hij graag zijn schouders onder het bestuur van de Provinciale ChristenUnie Noord-Holland waar hij sinds 8 juli 2022 voorzitter mag zijn.

  Mail: Reijer Kooij

   

 • Raymund Tromp - Penningmeester

  Raymund werd na zijn loopbaan bij Defensie in de aanloop naar de gemeentelijke herindeling van Schagen, Zijpe en Harenkarspel gevraagd om zich voor de ChristenUnie in te zetten en te proberen om een zetel te veroveren in de GR van de nieuwe gemeente Schagen. Toen dit niet lukte bleef zijn betrokkenheid bij de CU als  penningmeester van de Provinciale Unie in Noord-Holland. Raymund woont in Schagen, is getrouwd en heeft met zijn echtgenote samen we 5 kinderen, die inmiddels allen uitgevlogen zijn. Naast de ChristenUnie is hij betrokken bij de voedselbank Kop van Noord, als vrijwilliger bij Esdégé-Reigersdaal of is hij druk bezig in zijn boomgaard/moestuin.

 • Jacob Jan Kooyman van Guldener - Bestuurslid algemeen

  Jacob Jan (55) is alweer 26 jaar getrouwd en vader van een zoon en dochter.  Overdag verdient hij zijn brood op de assemblage afdeling van een luchtverversingsbedrijf in Purmerend. Naast zijn werk was hij tot voor kort oudste in een Pinkstergemeente in Hoorn, vertegenwoordigt hij de ChristenUnie als raadscommissielid in Hoorn en als bestuurslid Provinciale Unie in Noord-Holland. Jacob Jan denkt graag verder dan de waan van de dag en let op de impact die beslissingen hebben op het grotere geheel. In dit alles laat hij zich leiden door de opdracht uit Mattheüs 6:33 'Zoek eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid

 • Piet Bras - Secretaris

  Mijn naam is Piet Bras, al weer 63 jaar, geboren en getogen in Den Helder en in het dagelijks leven werkzaam als medewerker management ondersteuning bij de DMI (Min. van Def). Enthousiast en ervaren secretarieel en administratief ondersteuner. 

  Daarnaast ruim 30 jaar actief lid van de Vrije Evangelische Gemeente en op het terrein van de christelijke politiek, op de achtergrond als ondersteuner van de fractie en als bestuurslid van de lokale ChristenUnie. Nu, richting de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Waterschap wil ik  er aan bijdragen dat het geluid van de ChristenUnie wordt versterkt, omdat ik geloof dat dit goed is voor onze stad, onze provincie en het waterschap HHNK. 

  Het meest enthousiast ben ik over ons gezin, mijn vrouw Hennie en de kinderen en onze kleinzoon. Mooi om te zien hoe ze zijn gegroeid in hun leven. Maar ik ben natuurlijk ook blij, dat ik in alle vrijheid vanuit mijn christelijke visie mijn dagelijks werk mag doen. Als ik niet bezig ben met mijn dagelijks werk en de politiek dan vind ik het heerlijk om een wandeling langs het strand of door de duinen te maken. Of een stuk te fietsen door deze mooie omgeving. Of een aantal baantjes te trekken in het zwembad. Na die tijd is het dan ook weer mooi om rustig, in mijn studeerkamer, zelf een stukje te schrijven of een goed boek te lezen. Naast de Bijbel zijn er nog zo veel goede boeken die helpen en inspireren! 

  Tenslotte: als gevraagd wordt naar mijn levensmotto, zou ik veel antwoorden kunnen geven. Maar ik moet vooral denken aan het bordje dat in onze woonkamer hangt. Er staat een Friese spreuk op en in mijn eigen woorden gezegd, staat er: wees een zonnestraal, de ander heeft er behoefte aan. Of nog anders gezegd, de ander heeft er voordeel van, als je je licht laat schijnen.  Dat is zo nodig in deze tijd!   

  Vragen? Mail naar:  secretaris@noordholland.christenunie.nl