Fractie

De ChristenUnie-SGP fractie is vertegenwoordigd in de Staten van Noord-Holland. Bij de verkiezingen van 2015 heeft de fractie één zetel gekregen. De fractie wordt ondersteund door één duo-commissielid (plaatsvervangend statenlid) en een steunfractie. Op deze pagina stellen we ons graag aan u voor. Mocht u contact met één van onze fractieleden willen opnemen dan vindt u hier ook hun gegevens.

Contactgegevens algemeen:
Fractie ChristenUnie-SGP Noord-Holland Postbus 123 2000 MD  Haarlem

Mail: fractie@noordholland.christenunie.nl


"Want zoals het menselijk lichaam vele ledematen heeft en niet alle ledematen dezelfde functie hebben,  zo vormen wij allen tezamen in Christus één lichaam, en ieder afzonderlijk zijn wij elkaars ledematen." (Romeinen 12: 4&5)


 

Michel Klein

Statenlid

06 43 52 44 69


Ik werk aan de Vrije Universiteit als onderzoeker/docent bij de afdeling Informatica. Ik ben opgegroeid in Waterland en heb daarna in Amsterdam gewoond. Sinds 12 jaar woon ik in Bussum, samen met mijn vrouw, onze drie dochters en af en toe een pleegkind. In Bussum ben ik raadslid geweest voor de ChristenUnie. Daarnaast ben ik betrokken bij de lokale duurzame energiecoöperatie Watt Nu. Ik word geïnspireerd door de belofte van de komst van Gods Koninkrijk op deze wereld. Ik wil mij graag laten inschakelen in de politiek zodat af en toe al iets zichtbaar mag worden van Zijn Koninkrijk.

Don Ceder

Duo-commissielid

06 15 91 88 23


Ik ben opgegroeid in Amsterdam Zuidoost en woon nog steeds in deze mooie stad, waar de meeste nationaliteiten ter wereld samenkomen. Na mijn studie rechten heb ik juristenkantoor Anti Incasso opgericht, een kantoor dat is gespecialiseerd in het bijstaan van huishoudens die geteisterd worden door malafide incassobureaus. Samen met Carola Schouten (ChristenUnie) heb ik bij Jeroen Pauw gezeten om aandacht te vragen voor een wetsvoorstel over schuldhulpverlening. De samenleving begint bij jezelf en daarom ben ik lid geworden van de ChristenUnie. Als volksvertegenwoordiger namens de ChristenUnie kan ik handen en voeten geven aan mijn geloof en dienstbaar zijn aan de wereld om mij heen. Ik geloof in politiek, gebaseerd op christelijke waarden: rechtvaardig, barmhartig en persoonlijk.

Marijke Terlouw

Steunfractielid

06 24 54 67 86


Ik ben afgestudeerd als sociaal geograaf en in het dagelijks leven werkzaam als eindredacteur en coördinator projecten. Buiten werktijd zit ik niet stil. Zo ben ik actief als secretaris voor het Hineni Symfonie Orkest en voor de bewonersvereniging van mijn buurt. Ik besteed ook tijd aan zingen, zowel in koor en als solist. Voor de ChristenUnie ben ik bestuurslid van de kiesvereniging Gooi-Noord. Ik leef in een mooi welvarend land met een grote verscheidenheid aan mensen en wensen. Samenleven gaat alleen niet vanzelf, daarmoet je aan blijven werken. Daar wil ik actief aan meewerken, dat is voor mij ‘geloof een stem geven’.

Portefeuilles: Ruimte, Wonen, Cultuur en Water

Joke Hoogendoorn

Steunfractielid


Ik ben opgegroeid in de Haarlemmermeer en woon samen met mijn man in Nieuw-Vennep. We mogen we zorgen voor drie jongens, waaronder een pleegzoon. Muziek maken is een gedeelde passie binnen ons gezin. Na mijn studie Management, Economie en Recht heb ik een aantal jaar bij een vermogensbeheerder gewerkt. Momenteel ben ik een deel van de week werkzaam op de financiële administratie van een bedrijf in Amsterdam. Mijn vrije tijd breng ik graag op het strand en in de buitenlucht door. Als hobbyimker ben ik nauw betrokken bij de schoonheid en het welzijn van onze schepping.

Portefeuilles: Natuurbeheer en Landbouw

Peter Boers

Steunfractielid


Ik ben Peter Boers (51j) en actief Christen. De afgelopen 10 jaar kerk ik bij de Baptistengemeente “De Verbinding” in Amsterdam West met o.a. Orlando Bottenbley als voorganger. Ik ben een practisch idealist en pelgrimeer veel in Europa en over de hele wereld op een duurzame manier. Ik heb een biologische B&B en ben bezig mijn woning in Heiloo energie neutraal te maken. Ik ben werkzaam als docent wiskunde te Overveen en heb Bestuurskunde richting milieuwetenschappen gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Ik zet mij al jaren in voor een mooiere duurzamere wereld om Gods Schepping te eren en God te dienen. Elk wezen is door God geschapen en daarom waard te beschermen en er respectvol mee om te gaan. Biodiversiteit staat dan ook hoog op mijn agenda, net als mensenrechten. Ik zet mij graag in in de provincie om Geloof een stem te geven.

Portefeuilles: Milieu, Energie

Pieter Heijkamp

Steunfractielid

06 14 65 90 48


Ik ben geboren en getogen in Geldermalsen, een mooi plaatsje in de Betuwe. Inmiddels woon ik 7 jaar in het mooie stadje Enkhuizen, waar ik ook mijn vrouw heb ontmoet. Sinds 2013 zit ik in de steunfractie van de ChristenUnie-SGP in Enkhuizen, daarnaast ben ik penningmeester van de SGP afdeling Noord-Holland. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als inkoper/verkoper van edelmetalen. Naast mijn werk en het werk voor de politiek ben ik op diverse posten binnen onze kerkelijke gemeente actief. Ik ben lid geworden van een christelijke politieke partij omdat ik van mening ben dat ‘Gods Woord’ het beste is voor mensen. Het geeft een duidelijke richting aan hoe te leven, maar ook te werken o.a. binnen de politiek.

Portefeuilles: Mobiliteit, Financiën

Matthijs den Otter

Steunfractielid


Ik ben opgegroeid in Wieringerwerf, maar woon nu ruim 10 jaar in Amsterdam. Na studies theologie en bestuurskunde werk ik nu als projectleider bij Diversion, een bureau voor maatschappelijke innovatie. Hier leid ik projecten en adviseer ik op het gebied van polarisatie & radicalisering, schulden- en armoedepreventie en burgerschap. Naast mijn werk ben ik drummer in een metalband. Ik ben sinds de zomer van 2017 gestart als fractieadviseur van de fractie, waar ik me focus op openbaar vervoer/mobiliteit en economie. Het spreekt me aan hoe je met een team impact kunt hebben op de maatschappij, om zo te werken aan een betere provincie Noord-Holland.

portefeuilles: Openbaar Vervoer, Economie

 

Johan Paul de Groot

fractiemedewerker

06 390 130 74

Sinds 1 september 2013 ben ik als fractiemedewerker verbonden aan de Statenfractie. Daarnaast ben ik als raadslid voor de ChristenUnie actief in de gemeente Hollands Kroon. Voor de gemeentelijke herindeling was ik locoburgemeester en wethouder Sociale Zaken, Onderwijs en Volksgezondheid in de gemeente Wieringermeer. Naast politieke activiteiten ben ik dirigent van IKK Vergutas te Heerhugowaard, het gemengd koor van de parochie st. Martinus te Bovenkarspel en Gospelkoor Revival te Andijk. In de kerkelijke gemeente ben ik voorzitter van het College van Kerkrentmeesters van de PKN-gemeente te Wieringerwerf.