Fractie

De ChristenUnie is vertegenwoordigd in de Staten van Noord-Holland. Bij de verkiezingen van 2019 hebben we een ruime zetel gekregen. Onze fractie wordt ondersteund door twee duo-commissieleden (plaatsvervangende Statenleden) en een steunfractie. Op deze pagina stellen we ons aan u voor. Mocht u contact met één van onze fractieleden willen opnemen, dan vindt u hier de gegevens.

Contactgegevens algemeen:
Fractie ChristenUnie Noord-Holland
Postbus 123
2000 MD Haarlem

E-mail: fractie@noordholland.christenunie.nl


"Want zoals het menselijk lichaam vele ledematen heeft en niet alle ledematen dezelfde functie hebben,  zo vormen wij allen tezamen in Christus één lichaam, en ieder afzonderlijk zijn wij elkaars ledematen." (Romeinen 12: 4, 5)


 

Statenlid
06 43 52 44 69

Ik werk aan de Vrije Universiteit als onderzoeker/docent bij de afdeling Informatica. Ik ben opgegroeid in Waterland en heb daarna in Amsterdam gewoond. Sinds 12 jaar woon ik in Bussum, samen met mijn vrouw, onze drie dochters en af en toe een pleegkind. In Bussum ben ik raadslid geweest voor de ChristenUnie. Daarnaast ben ik betrokken bij de lokale duurzame energiecoöperatie Watt Nu. Ik word geïnspireerd door de belofte van de komst van Gods Koninkrijk op deze wereld. Ik wil mij graag laten inschakelen in de politiek zodat af en toe al iets zichtbaar mag worden van Zijn Koninkrijk.

Mail: Michel KleinDuo-commissielid
06 15 26 73 20

Na mijn studie Journalistiek in Utrecht werkte ik als programmamaker voor verschillende omroepen en televisieproducenten. Momenteel ben ik projectleider bij de KRO-NCRV. In 2017 stond ik op de kandidatenlijst van de ChristenUnie voor de Tweede Kamerverkiezingen en in 2018 was ik initiatiefnemer en lijsttrekker van de ChristenUnie in Wijdemeren. In 2019 stond ik op plek 2 van de kandidatenlijst voor ChristenUnie Noord-Holland. Mijn levenshouding is: 'Vertrouwen geven, vertrouwen ontvangen en dat vertrouwen niet beschamen.' Ik ben dankbaar dat ik me als duo-commissielid mag inzetten voor christelijk-sociale politiek in onze mooie provincie.

Commissie: Natuur, Landbouw en Gezondheid
Commissie: Ruimte, Wonen en Klimaat
Mail: Esther Kaper

Duo-commissielid

Ik ben opgegroeid in de Haarlemmermeer en woon samen met mijn man in Nieuw-Vennep. We mogen we zorgen voor drie jongens, waaronder een pleegzoon. Muziek maken is een gedeelde passie binnen ons gezin. Na mijn studie Management, Economie en Recht heb ik een aantal jaar bij een vermogensbeheerder gewerkt. Momenteel ben ik een deel van de week werkzaam op de financiële administratie van een bedrijf in Amsterdam. Mijn vrije tijd breng ik graag op het strand en in de buitenlucht door. Als hobbyimker ben ik nauw betrokken bij de schoonheid en het welzijn van onze schepping.

Portefeuilles: Natuurbeheer en Landbouw
Mail: Joke Hoogendoorn

Steunfractielid
06 24 54 67 86

Ik ben afgestudeerd als sociaal geograaf en in het dagelijks leven werkzaam als eindredacteur en coördinator projecten. Buiten werktijd zit ik niet stil. Zo ben ik actief als secretaris voor het Hineni Symfonie Orkest en voor de bewonersvereniging van mijn buurt. Ik besteed ook tijd aan zingen, zowel in koor en als solist. Voor de ChristenUnie ben ik bestuurslid van de kiesvereniging Gooi-Noord. Ik leef in een mooi welvarend land met een grote verscheidenheid aan mensen en wensen. Samenleven gaat alleen niet vanzelf, daarmoet je aan blijven werken. Daar wil ik actief aan meewerken, dat is voor mij ‘geloof een stem geven’.

Portefeuilles: Ruimte, Wonen, Cultuur en Water
Mail: Marijke Terlouw

Steunfractielid
06 20 14 92 20

Portefeuilles: Mobiliteit en Bereikbaarheid
Mail: Jennifer Hup

fractiemedewerker
06 390 130 74

Sinds 1 september 2013 ben ik als fractiemedewerker verbonden aan de Statenfractie. Daarnaast ben ik als raadslid voor de ChristenUnie actief in de gemeente Hollands Kroon. Voor de gemeentelijke herindeling was ik locoburgemeester en wethouder Sociale Zaken, Onderwijs en Volksgezondheid in de gemeente Wieringermeer. Naast politieke activiteiten ben ik dirigent van IKK Vergutas te Heerhugowaard en het gemengd koor van de parochie st. Martinus te Bovenkarspel.

Mail: Johan Paul de Groot