Michel Klein opnieuw lijsttrekker voor de ChristenUnie in Noord-Holland

Ontwerp zonder titel (6).png
CU-Logo-Noord-Holland-RGB-SocialMediaPF.jpg
Door ChristenUnie Noord-Holland op 2 december 2022 om 19:35

Michel Klein opnieuw lijsttrekker voor de ChristenUnie in Noord-Holland

Op vrijdagavond 2 december jl. hebben de leden van ChristenUnie Noord-Holland de kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen van maart volgend jaar vastgesteld. Michel Klein (1973) is opnieuw verkozen tot lijsttrekker. De Bussumer heeft al twee termijnen voor de partij in de Provinciale Staten gezeten. Daar heeft hij zich sterk gemaakt voor fietsinfrastructuur, duurzaamheid en een betere balans tussen natuur en landbouw.

Op plek twee heeft de partij gekozen voor de vierentwintigjarige Yvonne Buit. Het bestuur waardeert haar grote kennis over de politiek en bestuur. In het verleden deed zij ervaring op als fractiemedewerker en campagneleider bij de lokale afdeling in Amsterdam. Yvonne wordt opgevolgd door Joke Hoogendoorn. Zij is al geruime tijd actief als commissielid binnen de commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid. Daarmee beschikt zij over veel kennis, ervaring en contacten op het gebied van natuur en landbouw. Het bestuur is tevreden met de lijst. Voorzitter Reijer Kooij: “De lijst laat de kwaliteit en diversiteit van de ChristenUnie zien. Ik ben blij om te zien dat we in Noord-Holland over zoveel kennis en kunde beschikken. Ik heb dan ook het volste vertrouwen in de komende verkiezingen.”

Ook Klein reageerde: “Ik ben heel blij met deze prachtige kandidatenlijst met zoveel talent, zowel mensen met ervaring in de steunfractie als nieuwe, jonge kandidaten. Ik kijk er naar uit om met dit team bij de aankomende verkiezingen onze plannen voor Noord-Holland uit te dragen. Vanuit ons geloof willen wij ons inzetten voor mens en milieu in onze prachtige provincie.”

De  ChristenUnie greep bij de verkiezingen in 2019 net naast een tweede zetel en was de afgelopen periode met één zetel vertegenwoordigd in de Staten. Ditmaal zijn zowel het bestuur als de kandidaten vastberaden om een verdubbeling van zetels te realiseren. 

Waterschappen

Tijdens de ledenvergadering werd er ook gestemd over de lijsten voor de waterschapsverkiezingen. Annacarina Klein voert ditmaal de lijst voor het waterschap Amstel, Gooi en Vecht aan. Zij viel halverwege de periode in voor Elmer Benjamin. Voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier staat Fred Ruiten op één. Hij is momenteel raadslid in de gemeente Dijk en Waard.