Terugblik: Groene Toekomst?! In gesprek met Piet Adema

Koeien
Profielfoto Joke .jpg
Door Joke Hoogendoorn-van der Maarl op 14 maart 2023 om 12:30

Terugblik: Groene Toekomst?! In gesprek met Piet Adema

Op maandagavond 13 maart gingen leden en geïntresseerden uit Noord-Holland in gesprek met minister Piet Adema van Landbouw. De ontmoeting vond plaats in de André Hoeve te Spierdijk. 

Voorafgaand aan de ontmoeting was er ruimte voor een select groepje (agrarische)ondernemers om met de minister de André hoeve zelf te bezoeken. De André Hoeve is een bijzondere boerderij. De mest van de dieren wordt nauwkeurig opgevangen waarbij zo min mogelijk stikstof vrijkomt. Vervolgens wordt de mest in een mestvergister verwerkt tot warmte. Deze warmte gebruikt een nagelegen buurt als vervanging van aardgas. Ook is er op het staldak ruimte voor meer dan 2.000 zonnepanelen waarvan de elektriciteit gebruikt wordt door de omgeving. Als ChristenUnie willen we dergelijke initiatieven graag stimuleren. Want in het bedrijf gaan duurzaamheid en de melkproductie hand-in-hand! 

Na de rondleiding stond er stamppotmaaltijd klaar voor de genodigden en was er ruimte voor gesprek. Vanaf 19.00 kwamen de overige geïntresseerden voor de discussieavond. Deze werd afgetrapt door de minister zelf. Hij ging dieper in op de problematiek binnen de agrarische sector en schroomde niet om een hand in eigen boezem te steken. De overheid moet meer mét boeren in plaats van over boeren praten. Maar bovenal sprak hij zijn trots en waardering uit voor de agrarische sector. Tot slot stelde hij een drietal belangrijke veranderingen voor:

  • Er moet zo snel mogelijk een beter verdienmodel komen voor boeren. Supermarkten moeten een eerlijke prijs betalen voor producten.
  • De landbouw moet sneller overschakelen naar kringlooplandbouw. Innovatie kan de sector helpen dit te bereiken.
  • Een verkleining van de veestapel is onvermijdelijk. Tegelijkertijd betekent dat niet per definitie dat agrarische bedrijven moeten stoppen. Betere en diverse verdienmodellen kunnen een voortbestaan verzekeren.

Na de toelichting van Adema was er ruimte voor het stellen van vragen. Diverse boeren overhandigden hun ideeën en oplossingen aan de minister. Rond 21.00 werd de avond afgesloten en was er ruimte voor een afsluitende borrel. 

ChristenUnie Noord-Holland kijkt terug op een geslaagde avond waarin veel van onze toekomstplannen bijeen kwamen. Ook na 15 maart willen wij ons inzetten voor de agrarische sector met oog voor de natuur. Wil je hierover meer lezen? Kijk eens onder het kopje 'standpunten' of lees het verkiezingsprogramma. Kijk je liever? Op ons Youtube-kanaal vind je video's over onze standpunten.