ChristenUnie wil actieplan fietsveiligheid

Fietsenstalling.jpg
Profielfoto Joke .jpg
Door Joke Hoogendoorn-van der Maarl op 28 juni 2023 om 12:00

ChristenUnie wil actieplan fietsveiligheid

Onlangs verscheen een rapport van kenniscentrum VeiligheidNL over de grote toename van ongelukken van fietsers met e-bikes. Joke Hoogendoorn, actief voor de ChristenUnie in Noord-Holland, pleit bij het provinciaal bestuur voor ambitieus beleid om meer ongelukken te voorkomen.

Ambitieus beleid is nodig omdat de cijfers er niet om liegen. Met name onder tieners op een elektrische fiets is het aantal fietsongelukken sterk gestegen. Het kenniscentrum VeiligheidNL concludeerde na onderzoek dat het aantal ongevallen met een elektrische fiets in de leeftijdsgroep 12-17 jaar in vijf jaar tijd toegenomen is van 4% naar 22%. Deze cijfers zijn ronduit schokkend en verplichten de formerende partijen om aanvullend beleid te realiseren.

Onze infrastructuur is namelijk niet ingericht op e-bikes. Veel ouders hadden vijftien jaar geleden niet kunnen voorstellen dat hun kinderen massaal op elektrische fietsen naar school zouden gaan. Op dit moment lijkt deze trend zich alleen maar te versterken. Een toename van het aantal snelle e-bikes zal daarmee onvermijdelijk leiden tot een toename in ernstige ongelukken. Ondertussen blijft provinciaal beleid achterwege. Te vaak zijn autowegen en fietspaden niet van elkaar gescheiden. Doordat elektrische fietsers sneller zijn dan andere fietsers verkijken automobilisten zich geregeld op de verkeerssituatie. Dit moet veranderen! Fietspaden moeten gescheiden worden van autowegen en automobilisten moeten vaker middels verkeersborden gewezen worden op de aanwezigheid van andere weggebruikers. Eveneens moeten bestaande fietspaden verbreed worden om het toegenomen aantal fietsers te faciliteren. In het bijzonder kan daarbij gedacht worden aan een fietspad dat speciaal ingericht is voor snelle elektrische fietsen. Alleen op deze manier krijgt iedereen een veilige plek in het verkeer en op het fietspad!

De ChristenUnie wil daarom zo snel mogelijk concrete beleidsmaatregelen om de veiligheid van fietsers te waarborgen. De provincie kan hierin een voortrekkersrol nemen en ambitieus fietsbeleid ontwikkelen. In het bijzonder nu er hard gewerkt wordt aan de formatie is het mogelijk om tot ambitieus fietsbeleid te komen. Want een toename van het aantal snelle e-bikes zal onvermijdelijk leiden tot een toename in ernstige ongelukken. VVD, BBB, Pvda en GroenLinks kunnen er nú voor zorgen dat provinciaal beleid niet achter deze feiten aan blijft hobbelen!