Geen commerciële reclames meer in bushokjes in Noord-Holland

gokken fruitautomaat.jpg
CU-Logo-Noord-Holland-RGB-SocialMediaPF.jpg
Door ChristenUnie Noord-Holland op 29 november 2023 om 14:00

Geen commerciële reclames meer in bushokjes in Noord-Holland

Als ChristenUnie hebben wij in de provincie al vaker benadrukt dat we moeten stoppen met perverse reclame uitingen. Denk hierbij aan de vreselijke Second Love reclames of de slechte gokreclames die mensen de schulden in helpen, maar ook reclames die zaken benadrukken die slecht zijn voor onze aarde. Vorig jaar werd in de Provinciale Staten een motie aangenomen waarmee de provincie besloot om geen ruimte meer te bieden voor reclames voor producten met fossiele brandstoffen als energiebron of voor vlees- en visproducten. De uitvoering van deze motie blijkt complex. Na intern beraad heeft Gedeputeerde Staten echter besloten dat hun voorkeur uitgaat naar het scenario waarin helemaal geen commerciële reclames meer worden geplaatst in de abri’s (denk aan bushokjes) van de provincie Noord-Holland. De reclamevlakken die vrijkomen kunnen worden gebruikt voor ideële reclames, bijvoorbeeld van Veilig Verkeer Nederland, de Fietsersbond of uitingen van projecten/campagnes van de provincie. De ChristenUnie is hier erg blij mee en steunt dit advies van harte.

Dit sluit immers volledig aan bij wat wij eerder hebben gezegd. Wij zijn dus absoluut voorstander om de reclames te bannen uit de abri’s en deze ruimte te gebruiken voor het promoten van projecten/campagnes die Noord-Holland verder helpen. Daarbij lijkt het de ChristenUnie ook goed om te overwegen of we op meer plekken reclames uit Noord-Holland kunnen bannen, zoals reclamezuilen langs de snelweg die automobilisten kunnen afleiden.