ChristenUnie hamert op beter en betaalbaar openbaar vervoer in Noord-Holland

Instappen trein
CU-Logo-Noord-Holland-RGB-SocialMediaPF.jpg
Door ChristenUnie Noord-Holland op 10 februari 2024 om 15:30

ChristenUnie hamert op beter en betaalbaar openbaar vervoer in Noord-Holland

Gedeputeerde Staten presenteerde in januari een conceptversie van de ‘Visie Publieke Mobiliteit’. Hierin geeft de provincie een overzicht van haar beleidsprincipes op het gebied van openbaar vervoer.  De provincie wil zich inzetten voor beter en betaalbaar openbaar vervoer, onder andere in ‘de kleine kernen’. Daarom wil de provincie investeren in nieuwe vormen van openbaar vervoer en investeren knooppunten die het overstappen op verschillende vormen van vervoer makkelijk maken. Met deze visie worden volgens de ChristenUnie mooie stappen gemaakt voor beter openbaar vervoer. Er zijn echter twee zaken die voor ons erg belangrijk zijn. Die hebben wij daarom extra belicht. 

De eerste betreft de betaalbaarheid van het openbaar vervoer. Voor de ChristenUnie is het enorm belangrijk dat het openbaar vervoer betaalbaar blijft. Wij waren dan ook blij te lezen in de visie dat betaalbaarheid belangrijk is, maar wij missen een visie op hóe het openbaar vervoer betaalbaar gehouden wordt. Daarom hebben we aan Gedeputeerde Staten gevraagd wat de plannen zijn en wanneer we hier een update over krijgen.

Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat de prijzen per kilometer niet te veel verschillen in Noord-Holland. Hoe mooi zou het zijn als je door heel Noord-Holland dezelfde prijs betaalt voor het openbaar vervoer? Een andere wens die wij hebben voor Noord-Holland is dat er geen extra opstapkosten bij komen als je overstapt naar een andere vervoerder. Met name bij de overstap van de bus naar de trein gaat dit vaak fout. Wij hebben dit aangekaart en Gedeputeerde Staten heeft aangegeven dat ze dit gaan onderzoeken.

In het verlengde hiervan vinden wij het goed om te lezen dat alle ov-systemen met hetzelfde betalingssysteem toegankelijk moeten zijn. In aanvulling hierop wijzen wij op het belang van een app/reserveringssysteem om alle benodigde informatie voor de reiziger inzichtelijk te maken. Ook hier was de Gedeputeerde het met ons eens. Hij zal er later op terug komen.

Ons tweede belangrijke punt is de kwaliteit van het basisnet. In de visie wordt hier eigenlijk maar weinig over gezegd. Buurtbussen worden als alternatief genoemd; dit is een mooi idee, maar de werkelijkheid is echter weerbarstiger. Zo weten wij dat er nu al bussen zijn die onderhoud of vervanging nodig hebben en het aantal vrijwilligers loopt ook terug. Daarom willen we dat de Gedeputeerde in de gaten houdt of er voldoende vrijwilligers en bussen zijn om de buurtbus als alternatief te hanteren.

Daarnaast zijn er nog wat kleine punten waar wij aandacht voor vragen. Zo worden er in het stuk verschillende soorten reizigers genoemd, maar wij missen aandacht voor de ouderen. Zij reizen vaak op andere tijden en kunnen erg afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Ziekenhuizen zijn meegenomen in de voorzieningen, maar hoe zit het bijvoorbeeld met de verzorgingshuizen? Wij hebben aan de Gedeputeerde gevraagd of dit in de volgende versie meegenomen kan worden.

Daarnaast vroegen wij ons af of er een maximaal aantal kilometers/meters zit tussen iemands huis en een bushalte waar frequent een bus stopt. Ook lezen wij in het stuk een negatieve toon met betrekking tot flexvervoer en bushaltes bij scholen; dit lijkt ons niet juist. Vervoer naar de scholengemeenschap in Wieringerwerf is bijvoorbeeld van enorm belang. Het is verstandig dat Gedeputeerde Staten dit meeneemt in de volgende versie.

Wij vinden het kortom goed dat de provincie op deze manier aandacht wil besteden aan het openbaar vervoer, maar wij wijzen hierbij wel op een aantal wezenlijke punten. Bovendien zijn wij ook zelf bezig met het opstellen van een visie op hoe wij het openbaar vervoer in Noord-Holland kunnen verbeteren.