Werkbezoek Biobased bouwen

Biobased Bouwen
CU-Logo-Noord-Holland-RGB-SocialMediaPF.jpg
Door ChristenUnie Noord-Holland op 26 april 2024 om 12:30

Werkbezoek Biobased bouwen

Afgelopen maandag 22 april reisde de fractie af naar Friesland voor een werkbezoek aan Bouwgroep Dijkstra Draisma. Dit bedrijf experimenteert succesvol met het maken van biobased isolatiemateriaal van onder andere lisdodde, vlas, hennep en miscanthus. Het bedrijf richt zich met name op de ‘sigarenplant’ lisdodde. Deze plant heeft een isolerende werking dankzij de kleine luchtkamers die zich in de steel bevinden. Naast dat de lisdodde hierdoor uitermate geschikt is als duurzaam isolatiemateriaal, zorgt de plant ook voor minder bodemdaling. Hierdoor wordt verdere CO2-uitstoot tegengegaan.

Dijkstra Draisma experimenteert op een veld nabij hun kantoor in Dokkum met de teelt van lisdodde. Naast dat deze teelt lokaal gebeurt, wordt ook de verwerking ervan lokaal gehouden: in Dokkum wordt de lisdodde tot isolatiemateriaal verwerkt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vervolgens wordt het isolatiemateriaal in de bouwplaats van Dijkstra Draisma in Dokkum verwerkt in bouwmaterialen.

Wij worden erg enthousiast van biobased, circulair en lokaal bouwen. De komende jaren moet immers niet alleen het gebruik van fossiele brandstoffen, maar ook het gebruik van fossiele grondstoffen geminimaliseerd worden. Toereikende subsidies hiervoor zijn dan ook belangrijk. De opgedane kennis van ons werkbezoek aan Dijkstra Draisma nemen wij mee in onze politieke werkzaamheden in Noord-Holland.