Hollands Noorderkwartier

Voor goed rentmeesterschap en verantwoord waterschapsbestuur

Als ChristenUnie/SGP willen wij ons inzetten voor een waterschap dat dienstbaar is aan zijn inwoners en bedrijven. ChristenUnie/SGP heeft hierbij een duidelijk vertrekpunt. De Schepper vertrouwde ons de zorg voor deze aarde toe. Dat geeft een duidelijke richting aan onze afwegingen.

Het waterschap heeft drie kerntaken. Het waterschap zorgt voor:

 1. stevige dijken
 2. voldoende water
 3. schoon water

Het werk van het waterschap raakt ook de economische mogelijkheden,het mooie landschap en de leefbaarheid in steden en dorpen. ChristenUnie/SGP staat voor verantwoord waterbestuur, verantwoorde keuzes en verantwoorde kosten. Dit doen we graag door in gesprek te gaan met u als inwoner of bedrijf. We willen met een brede blik en vanuit een sterk besef van verantwoordelijkheid werken aan het waterschap. Daarvoor vragen wij uw stem en uw vertrouwen.

Wij maken ons sterk voor de volgende speerpunten:

 1. Een waterschap dat beschermt tegen water.
 2. Een waterschap dat zorgt voor voldoende water voor iedereen.
 3. Een waterschap dat water verbetert in steden en dorpen.
 4. Een waterschap dat voorziet in schoon en gezond water.
 5. Een waterschap dat water en recreëren samenbrengt.
 6. Een klantgericht waterschap.
 7. Een toekomstgericht waterschap.
 8. Een waterschap als betrouwbare partner, voor burgers, bedrijven en de lokale, regionale en landelijke overheid.
 9. Een waterschap dat nationaal en internationaal kennis deelt over water.
 10. Een waterschap dat verantwoord omgaat met uw geld en deze kosten kan verantwoorden.

We lichten deze punten toe in dit verkiezingsprogramma. De taken en de doelen die we willen bereiken staan daarbij voorop (speerpunt 1 t/m 5). Daarnaast vinden we het ook belangrijk om aan te geven hoe wij menen dat het waterschap moet werken en wat het waterschap mag kosten (speerpunt 6 t/m 10).

Het volledige verkiezingsprogramma kunt u hier downloaden.

lijsttrekker Jan Bezemer

Kandidatenlijst Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

 1  Jan Bezemer Amsterdam ChristenUnie
 2  Pieter Heijkamp Enkhuizen SGP
 3  Kees Maas Hoorn ChristenUnie
 4  Willem Visser Koog aan de Zaan    SGP
 5  Raymund Tromp Schagen ChristenUnie
 6  Harmen Meijer Zaandam ChristenUnie
 7  Johan Paul de Groot     Kreileroord ChristenUnie
 8  Piet Bras Den Helder ChristenUnie
 9  Jan van Zaane Koog aan de Zaan SGP