Provinciale Unie

Wat doet de Provinciale Unie?

De provincie is de schakel tussen het gemeentebestuur en de rijksoverheid. De ChristenUnie is op provinciaal niveau georganiseerd in 12 Provinciale Unies. De Provinciale Unie is het samenwerkingsverband van alle lokale ChristenUnies binnen een provincie. De Provinciale Unies bevorderen de realisatie van de doelstellingen van de ChristenUnie op provinciaal niveau.

De taken van de Provinciale Unie Noord-Holland zijn op hoofdlijnen:

  • Het deelnemen aan provinciale verkiezingen binnen de provincie Noord-Holland met een vastgesteld politiek programma en het voeren van provinciale (verkiezings)campagnes om (toekomstige) kiezers te informeren over en te betrekken bij de politiek van de ChristenUnie en hen te bewegen te stemmen op de ChristenUnie
  • Het oprichten van en het ondersteunen van lokale ChristenUnies in alle gemeenten binnen de provincie Noord-Holland
  • Het regelmatig informeren van de leden van de betrokken lokale ChristenUnies m.b.t. de politiek van de Provinciale Unie
  • Het bevorderen van de deelname van leden in de provincie Noord-Holland aan politieke discussies, studiebijeenkomsten, cursussen en trainingen van de ChristenUnie
  • Het houden van Provinciale Unie vergaderingen met de vertegenwoordigers van de lokale ChristenUnies (2x per jaar)

Het bestuur van de Provinciale Unie in Noord-Holland bestaat momenteel uit:

Voorzitter Otto Ferf Jentink Email
Secretaris Guus Keilman
Penningmeester Raymund Tromp
Bestuurslid algemeen Diana Janssen
Bestuurslid algemeen Jacob Jan Kooyman van Guldener
Bestuurslid algemeen Gianni da Costa