Provinciale Unie

Wat doet de Provinciale Unie?

De provincie is de schakel tussen het gemeentebestuur en de rijksoverheid. De ChristenUnie is op provinciaal niveau georganiseerd in 12 Provinciale Unies. De Provinciale Unie is het samenwerkingsverband van alle lokale CU-afdelingen in een provincie. De Provinciale Unies bevorderen de realisatie van de doelstellingen van de ChristenUnie op provinciaal niveau.

Taken van de Provinciale Unie Noord-Holland op hoofdlijnen

 • Deelname aan de provinciale verkiezingen van Noord-Holland: Na opstelling van een vastgesteld politiek programma worden provinciale (verkiezings)campagnes gehouden om kiezers te bewegen om op de ChristenUnie te stemmen.
 • Het organiseren van PU-vergaderingen en Inspiratie Bijeenkomsten met de vertegenwoordigers van de lokale CU-afdelingen (2x per jaar)
 • Het oprichten van en het ondersteunen van lokale CU-afdelingen in zoveel mogelijk gemeenten van Noord-Holland.
 • Bevorderen van deelname van CU-leden uit de provincie aan politieke discussies, studiebijeenkomsten, cursussen en trainingen van de ChristenUnie.

Bestuur Provinciale Unie

 • Reijer Kooij - Voorzitter a.i. 

  Reijer (1953) is de laatste 25 jaar van zijn loopbaan werkzaam geweest als bedrijfsjurist bij ING. Sinds 2017 houdt hij zich meer bezig met maatschappelijke activiteiten zoals voorzitter van de lokale CU Afdeling IJmond (sinds 2013), Taalcoach, kook- en culturele activiteiten voor een Buurtcentrum in Santpoort en de activiteiten rond DFA Airport.

  Reijer is gehuwd met Saskia. Zij zijn de ouders van 4 kinderen en 7 kleinkinderen.

  Een inspirerende Bijbeltekst is voor hem Micha 6:8 waar staat wat God van ons vraagt nl. “niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God”. Dat kan op allerlei vlak. Gewoon in de buurt waar je woont, in de kerk waar je deel van uitmaakt of binnen een politieke partij. Samen met anderen zet hij graag zijn schouders onder het bestuur van de Provinciale ChristenUnie Noord-Holland waar hij sinds 8 juli 2022 voorzitter mag zijn.

  Mail: Reijer Kooij

   

 • Raymund Tromp - Penningmeester

  Raymund werd na zijn loopbaan bij Defensie in de aanloop naar de gemeentelijke herindeling van Schagen, Zijpe en Harenkarspel gevraagd om zich voor de ChristenUnie in te zetten en te proberen om een zetel te veroveren in de GR van de nieuwe gemeente Schagen. Toen dit niet lukte bleef zijn betrokkenheid bij de CU als  penningmeester van de Provinciale Unie in Noord-Holland. Raymund woont in Schagen, is getrouwd en heeft met zijn echtgenote samen we 5 kinderen, die inmiddels allen uitgevlogen zijn. Naast de ChristenUnie is hij betrokken bij de voedselbank Kop van Noord, als vrijwilliger bij Esdégé-Reigersdaal of is hij druk bezig in zijn boomgaard/moestuin.

 • Jacob Jan Kooyman van Guldener - Bestuurslid algemeen

  Jacob Jan (55) is alweer 26 jaar getrouwd en vader van een zoon en dochter.  Overdag verdient hij zijn brood op de assemblage afdeling van een luchtverversingsbedrijf in Purmerend. Naast zijn werk was hij tot voor kort oudste in een Pinkstergemeente in Hoorn, vertegenwoordigt hij de ChristenUnie als raadscommissielid in Hoorn en als bestuurslid Provinciale Unie in Noord-Holland. Jacob Jan denkt graag verder dan de waan van de dag en let op de impact die beslissingen hebben op het grotere geheel. In dit alles laat hij zich leiden door de opdracht uit Mattheüs 6:33 'Zoek eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid

 • Piet Bras - Secretaris