Auto

Auto

De ChristenUnie wil het autogebruik laten afnemen ten gunste van duurzamere vormen van vervoer. Door goede alternatieven te bieden, maar ook het belasten van (fossiel) autogebruik willen we het aantal files, ongevallen en de uitstoot verminderen. In landelijke gebieden zal de auto een belangrijk onderdeel blijven van de vervoersmix. Daarom zal de provincie deelmobiliteit stimuleren.

 

  • De straat terugwinnen met deelauto’s en mobiliteitshubs. De provincie stimuleert gemeenten bij nieuwbouwwijken en herstructurering straten fietsvriendelijk en autoluw in te richten, parkeren zo veel mogelijk geconcentreerd aan de rand van de buurt te organiseren in een mobiliteitshub, deelauto’s aan te bieden en uit te gaan van lage parkeernormen. Minder blik op straat is meer ruimte voor voetgangers, fietsers, spelende kinderen en groen. 
  • Autoloze zondag. De provincie stimuleert gemeenten mee te doen aan de jaarlijkse internationale autoloze zondag.
  • De provincie legt in principe geen nieuwe autowegen aan. Extra asfalt leidt tot meer autoverkeer. Een uitzondering is nodig als autobereikbaarheid nodig is bij grootschalige nieuwe bouwlocaties of voor het ontlasten van wijken, dorpen of natuurgebieden. 
  • De motorrijtuigenbelasting wordt verlaagd voor fossielvrije voertuigen en verhoogd voor de voertuigen in de zwaarste categorie. Andere voertuigen krijgen een verhoging van 67,9 cent naar 83 cent. Hiermee komt structureel 50 miljoen euro per jaar extra beschikbaar voor investeringen in het openbaar vervoer, het onderhoud van infrastructuur en verkeersveiligheid. 
  • Bij onderhoudswerkzaamheden aan wegen, bruggen en tunnels wordt sluipverkeer tegengegaan en wordt juist de kans benut om reizigers kennis te laten maken met duurzame vormen van vervoer.