Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen

Voor de economie zijn bedrijventerreinen en binnensteden erg belangrijk. Goede duurzame en vitale werklocaties vormen de basis van een aantrekkelijke werkomgeving. 

  • De ChristenUnie wil dat vraag en aanbod van bedrijventerreinen en kantoren in balans is en voorkomt overcapaciteit. Er kunnen pas nieuwe terreinen ontwikkeld worden wanneer de bestaande terreinen in de regio nagenoeg gebruikt zijn. 
  • De provincie investeert in revitaliseren of transformatie van oude bedrijventerreinen. Zij helpt gemeenten bij planvorming en investeert samen met de gemeente in eventuele onrendabele toppen die vaak bij deze projecten voorkomen. Deze terreinen hebben de voorkeur boven het aanleggen van nieuwe terreinen.
  • De ChristenUnie is tegen de verdozing van het landschap: de provincie stelt extra eisen rondom de landschappelijke inpassing van grote data- of distributiecentra. Vastgoedontwikkelaars zijn verplicht een verwijderingsbijdrage te alloceren.  
  • De provincie stimuleert de transformatie van leegstaande kantoorpanden en winkelpanden naar woningen. 
  • Bereikbare werkgelegenheid: de provincie draagt er samen met het bedrijfsleven zorg voor dat bedrijventerreinen goed per fiets en OV bereikbaar zijn.