Cultuur

Cultuur

In het bijzonder wil de ChristenUnie aandacht vragen voor toegankelijke kunst en cultuur. Iedereen, jong en oud, moet kunnen genieten van kunst en cultuur en dit zelf beoefenen. 

Bibliotheken, concertzalen, musea, muziekscholen, toneelhuizen en broedplaatsen; het zijn plekken waar mensen graag zijn. Zo is de bibliotheek al lang niet meer alleen maar de plek om boeken te lenen. Steeds vaker is er veel meer te doen. Het zijn belangrijk voorzieningen om een gemeente leefbaar te houden. De provinciale rol is vooral het ondersteunen van initiatieven om de leefbaarheid in dorpen en kernen te ondersteunen.

  • De provincie ondersteunt plannen van de gemeente om in het kader van de leefbaarheid (openbare) bibliotheekvoorzieningen of andere vergelijkbare ontmoetingsplekken in dorpen en kernen bereikbaar en betaalbaar te houden. Indien nodig stelt de provincie hier geld voor beschikbaar.
  • De provincie neemt het voortouw in het aangaan van het gesprek met de muziekonderwijssector om te komen tot een visie op wat er nodig is voor het behoud van een gezonde muziekonderwijssector in de provincie, met oog voor het maatschappelijk belang van muziek(onderwijs). 
  • Provinciale subsidies aan cultuurinstellingen worden jaarlijks geïndexeerd, ten minste met de inflatiecorrectie. Daarnaast biedt de provincie gemeenten ondersteuning bij het vormgeven van cultuureducatie en cultuurparticipatie. 
  • De provincie levert een extra inspanning bij het in stand houden van lokale, kleinschalige musea die zich inzetten voor behoud van en educatie over kunst, cultuur of erfgoed in onze provincie.
  • De provincie ondersteunt het provinciale archeologisch museum Huis van Hilde, en zorgt dat het de museumstatus niet verliest.
  • Talentontwikkeling vormt de basis voor het provinciale culturele klimaat. Creatieve broedplekken zoals culturele podia, kunstvakonderwijs zijn daar belangrijk voor en worden daarom ondersteund door de provincie. 
  • De provincie biedt gemeenten ondersteuning bij cultuureducatie en cultuurparticipatie en bij de uitvoering van haar erfgoedtaken. Subsidie is daarbij een van de mogelijkheden.