Energiebesparing

Energiebesparing

We zetten in op het besparen van energie. Minder energieverbruik betekent minder energie opwekken en lagere energiekosten. De hoeveelheid opgewekte duurzame energie is voorlopig beperkt en een aanzienlijk deel van de (fossiele) energieopwekking gaat daarom gepaard met CO2-uitstoot. De ChristenUnie heeft de ambitie dat in 2030 het totale energieverbruik in Noord-Holland met meer dan 20% procent is gedaald ten opzichte van 2023. 

  • Besparen van energie door gedragsverandering; niet alleen op het gebied van alle gas- en stroomgebruik, maar ook door minder verspilling van onder andere drinkwater en voedsel. De provincie werkt actief mee om burgers en bedrijven te informeren.
  • Warmtevoorziening maakt een belangrijk deel uit van de energietransitie. Het slim koppelen van industrie- en woongebieden bevordert het circulair/restgebruik van warmte. De restwarmte van de vervuilende industrie wordt zoveel mogelijk ingezet, zonder dat dit de verduurzaming van de sector ontmoedigt.
  • De provincie ontwikkelt een integrale aanpak van energiebesparing in de industrie door advisering en handhaving. De provincie zorgt voor extra capaciteit en concrete deadlines voor de handhaving van de energiebesparingsverplichting bij Noord-Hollandse bedrijven.
  • De provincie komt met een bedrijventerreingerichte aanpak voor energievoorziening en -besparing om de coöperatieve instelling te vergroten. Omgevingsdiensten kunnen daarin ondersteunen of ondersteund worden door de provincie. Een geconcentreerde aanpak kan tevens leiden tot een meer gestructureerde invulling van de infrastructuur en het voldoen aan de energiebesparingsplicht.
  • De provincie bevordert dat ondernemingen hun grondstoffenstroom op elkaar afstemmen, zodat de circulariteit toeneemt.
  • De provincie zorgt ervoor dat haar fondsen voor energie en innovatie toegankelijk zijn zodat projecten gerealiseerd kunnen worden die niet met behulp van commerciële geldverstrekkers van de grond komen (bijvoorbeeld door een lage rente).
  • De provincie brengt in kaart op welke locaties de verlichting van straten, gebouwen kan worden verminderd of kan worden uitgezet in de nacht. Reclamezuilen en sportvelden zijn tussen 23.00 en 5.00 uur onverlicht. Waar nodig en mogelijk worden routes of locaties verlicht bijvoorbeeld in het belang van sociale veiligheid of verkeersveiligheid.