Erfgoed

Erfgoed

De Waddenzee, de grachtengordel in Amsterdam, de droogmakerij in de Beemster en de stolpboerderijen in het Noord-Hollandse landschap. Het zijn allemaal onderdelen van onze provincie die we beschouwen als ons erfgoed. De ChristenUnie is van mening dat de provincie een hoeder is van ons erfgoed en onze cultuur. Want erfgoed vertelt niet alleen de Nederlandse geschiedenis maar toont ook ons regionale en lokale verleden. 

  • Behoud en bescherming van erfgoed door het herbestemmen van leegstaande monumenten en via een erfgoedmonitor vorm te geven.  
  • Subsidie voor restauratie en verduurzaming van rijksmonumenten. In het bijzonder ondersteunt de provincie de stolp als belangrijk element in het Noord-Hollandse landschap.
  • Stolpen vormen belangrijke elementen in het Noord-Hollandse landschap. De provincie ondersteunt het behoud van de stolp door sloop te voorkomen en eigenaren te helpen bij restauratie en/of herbestemming.
  • Door ingewikkelde regelgeving is het voor boeren en voor andere ondernemers erg lastig om alle mogelijkheden bij bescherming van erfgoed goed te overzien. Daarom ondersteunt de provincie boeren en andere ondernemers bij het inwinnen van advies bij onafhankelijke en deskundige adviseurs (landbouwcoaches, erfcoaches en aanjagers bij de herbestemming van land en gebouwen).
  • De provincie stimuleert herbestemming van leegstaande erfgoedobjecten. Het behoud van erfgoed is gebaat bij een passende bestemming. 
  • De provincie stelt elke vier jaar een erfgoedmonitor op. In deze monitor wordt ook gekeken naar eventuele herbestemming van monumenten. 
  • De provincie communiceert actief welke subsidiemogelijkheden er zijn (opengesteld) op het gebied van erfgoed, kunst en cultuur.
  • De provincie hanteert een brede definitie van erfgoed: onder erfgoed verstaan we in ieder geval gebouwen, voorwerpen, tradities en ruimtelijke structuren.