Fietsers

Fietsers

De fiets is traditiegetrouw een belangrijk, duurzaam en gezond vervoermiddel in Nederland, en wordt steeds belangrijker. Met de komst van de e-bike is de fiets voor steeds meer mensen een aantrekkelijkere optie voor langere afstanden bijvoorbeeld voor woon-werkverkeer. De provincie geeft daarom prioriteit aan de fiets: meer en comfortabele fietspaden. Langer groen licht en meer voorrang voor fietsers!

  • We zorgen voor een hoofdfietsnetwerk van hoge kwaliteit. Deze fietspaden zijn comfortabel, breed, goed verlicht, onderhouden en bewegwijzerd. Paaltjes en andere obstakels hebben geen plek op de fietsroutes. Samen met maatschappelijke organisaties zoals de Fietsersbond verkennen we problemen op en rond de provinciale fietspaden en zetten haast achter het oplossen van de belangrijkste knelpunten.
  • Het aantal fietssnelwegen wordt uitgebreid. Op belangrijke routes, die aantrekkelijk zijn voor woon-werkverkeer, komen comfortabele, veilige en brede doorfietsroutes met zo min mogelijk hinder onderweg door verkeerslichten. Bestaande routes worden doorgelicht op te scherpe bochten, onhandige voorrangssituaties, onderhoud en ongunstig afgestelde verkeerslichten. De provincie werkt hierbij samen met gemeenten, de Vervoerregio en buurprovincies.
  • Fietsservicepunten onderweg. Langs fietsroutes worden plekken ingericht waar fietsers kunnen schuilen en de fiets kunnen repareren, opladen of stallen. Ook worden sanitaire ruimtes, watertappunten en EHBO-uitrusting aangeboden. Deze servicepunten worden in samenwerking met betrokken bedrijven aangelegd bij trein- en busstations, horeca en culturele plekken.
  • Er komen meer fietsenstallingen bij treinstations, bushaltes en winkelgebieden. Er moeten in de komende vier jaar tenminste 20.000 nieuwe stallingsplekken bij stations worden gebouwd, zodat er voor fietsers altijd een stallingsplek kan worden gegarandeerd. Daarnaast moeten reizigers 24 uur per dag een OV-fiets of andere deelfiets kunnen huren. Er komt één systeem voor het reserveren en huren van deelfietsen in de hele provincie.