Glastuinbouw

Glastuinbouw

De glastuinbouw is een belangrijke economische drager in enkele regio’s en tegelijk een sector waar heel veel energie gebruikt wordt. De glastuinbouw wordt gewezen op haar verantwoordelijkheid om de impact op de omgeving te verminderen zoals fossielvrije productie en door het verminderen van de lichthinder. De provincie gaat met de sector het gesprek aan over de houdbaarheid van de verschillende vormen van glastuinbouw. Samen met de sector wordt gezocht naar innovatieve oplossingen en mogelijkheden. De provincie zal toekomstbestendige onderdelen van deze sector ondersteunen en innovatieve ontwikkelingen stimuleren die de duurzaamheid vergroten. 

  • De komende periode wordt met de sector een visie ontwikkeld op een toekomstbestendige glastuinbouw.
  • De prioriteit in de glastuinbouw ligt op de productie van voedsel. 
  • Clustering en schaalvergroting dienen een bijdrage te leveren aan de verdere verduurzaming van de glastuinbouw. 
  • Inzetten op het versterken van de innovatieve kracht van de glastuinbouw op de terreinen van teelt, transport, onderzoek, kennis en arbeid.  
  • Geothermie en restwarme uit de industrie kunnen een goed alternatief zijn voor de warmtebehoefte in de glastuinbouw. De provincie stimuleert het onderzoek en de toepassing daarvan. 
  • Nieuwe kassencomplexen moeten klimaatneutraal zijn en niet meer afhankelijk zijn van fossiele energie.