Inclusieve samenleving

Inclusieve samenleving

Ieder mens is uniek en waardevol. De ChristenUnie wil dat de provincie zich blijft inzetten voor een inclusieve samenleving waarin iedereen zich gezien en gewaardeerd voelt en gelijke kansen heeft. Kinderen moeten gezond op kunnen groeien, er moet goede zorg zijn voor iedereen, voorzieningen moeten toegankelijk zijn voor mensen met een beperking en ook ouderen moeten mee kunnen blijven doen. 

  • De provincie stelt elke vier jaar een sociale agenda op met daarin aandacht voor participatie van jong en oud, diversiteit, participatie van mensen met een beperking, vrijwilligers en (jonge) mantelzorgers, asielzoekers en migranten, gelijke kansen en de bestrijding van armoede.
  • De provincie is een toegankelijke organisatie op fysiek en digitaal gebied.
  • De provincie zorgt dat het openbaar vervoer en de openbare ruimte voldoen aan de toegankelijkheidseisen uit het VN-verdrag.
  • Vrijwilligersorganisaties worden ondersteund.
  • Bevorderen van toegankelijke zorg en een dekkend zorglandschap.