Isoleren

Isoleren

Energie is in de huidige tijd erg kostbaar. Daarom is het van belang dat deze niet verspild wordt door slecht geïsoleerde huizen. De ChristenUnie ziet isolatie als een belangrijk middel om energiearmoede te bestrijden. 

  • Zet vaart achter het (bio-based) isoleren van verouderde (sociale) woningbouw, publieke gebouwen en culturele instellingen. De provincie Noord-Holland moet werk maken van een Provinciaal Isolatieprogramma. Isolatiebrigades staan mensen praktisch bij om huizen en gebouwen snel, effectief en op maat te isoleren. 
  • De provincie voorkomt dat woningbouwcorporaties woningen met een E, F of G-label verkopen in plaats van renoveren, bijvoorbeeld door in de prestatieafspraken op te nemen dat alleen woningen met minimaal een A-label verkocht mogen worden.
  • De provincie verkent hoe isolatie op basis van bio-based materiaal gestimuleerd kan worden, bij voorkeur door het opzetten van nieuwe ketens in de provincie. 
  • De provincie stimuleert isolatie van nieuwe en bestaande woningen. Isolatie verhoogt het comfort en bespaart direct op energie en geld. 
  • De provincie draagt actief uit welke provinciale subsidiemogelijkheden er zijn voor verduurzaming en isolatie van huizen.