Jacht

Jacht

Het is een illusie dat we de natuur in Nederland helemaal de vrije hand kunnen geven; er wonen te veel mensen en we hebben een groot deel van het land bestemd, bebouwd en versteend. Beheer van flora en fauna is nodig om te voorkomen dat een populatie de draagkracht van een gebied te boven gaat. Het is van het grootste belang om vroegtijdig het beheer aan te passen en ervoor te zorgen dat plant en dier zich goed kunnen verplaatsen over grotere afstanden. Speciale tunnels, duikers, bruggen, scheggen, bermen en oevers kunnen dier en plant helpen in deze verplaatsing. Zo kan overpopulatie en overbegrazing worden voorkomen. 

Jacht kan alleen in het uiterste geval een onderdeel zijn van beheer van een natuurgebied, maar er moet in de eerste plaats gekeken worden naar methoden waarbij het niet meer nodig is om jagen. De discussie over de beste vorm van faunabeheer moet starten bij de draagkracht van een gebied, en de vraag hoeveel schade en natuurlijke sterfte door voedseltekorten we accepteren. De uitkomst daarvan is bepalend voor de betreffende beheersmaatregelen (zie verder onder “Ganzen”).