Mobiliteit/Bereikbaarheid

Mobiliteit/Bereikbaarheid

Goede bereikbaarheid helpt om inwoners contact te laten maken met familie en vrienden, en te kunnen deelnemen aan bijvoorbeeld cultuur en sport. Bereikbaarheid zorgt er ook voor dat mensen hun werk kunnen uitvoeren. Een betrouwbaar vervoerssysteem is belangrijk voor de ontplooiing van mensen. Inwoners met fysieke, mentale of andere beperkingen moeten volwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving en daarvoor gebruik kunnen maken van diverse vervoersmogelijkheden.